NVK er i ferd med å revidere standardene for vask av helsetøy og næringsmiddeltøy.

Ønsker innspill til vaskeri­standarder

Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn skal revidere de to bransje­standardene for vask av hhv. helse og RABC / nærings­middeltøy. Innspill ønskes innen 1/9.

Publisert

NVK er ansvarlig for å revidere bransjestandardene for helse og RABC/næringsmiddeltøy. Dette gjøres hvert 5. år eller ved behov. Forrige utgave av de to bransjestandardene er fra 2015 og det er derfor på tide med en revisjon.

De to bransjestandardene som skal revideres er:

  • Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner:2015
  • Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy:2015

NVK ber om innspill på nødvendige endringer / hva som ikke fungerer eller om det er noen av kravene som er vanskelig å forholde seg til i praksis. Frist for innspill til arbeidsgruppen er 1. september 2020.

Deretter blir det oppnevnt en arbeidsgruppe som vil utarbeide høringsforslag til nye bransjestandarder som blir sendt ut på høring i januar 2021. Gi gjerne beskjed til NVK om du ønsker å delta i arbeidsgruppen.

NVK håper å ha de nye bransjestandarder klare til årskonferansen på Gardermoen 11.-13. mars 2021.

Inneværende bransjestandarder kan lastes ned fra: Revisjon av bransjestandardene

http://vaskeritilsynet.no/nyhet/591

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS