De nye organisasjons­modellen for Arbeids­tilsynet fra 1/1-2020.

Arbeids­tilsynet omorganiserer

Gikk den 1. januar 2020 fra en geografisk modell med regioner til en funksjonell modell der avdelinger har lands­dekkende ansvar innenfor sine områder.

Publisert

Konkret innebærer den nye organiseringen at etaten nå er organisert med to staber, en uavhengig klagesaks­funksjon og seks avdelinger.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Organisasjons­endringen skal bidra til et mer framtids­rettet og effektivt arbeids­tilsyn, og bidra til å under­støtte etatens arbeid og ambisjoner frem mot 2030, skriver Arbeids­tilsynet på sine nettsider.

Endringer i samfunn og arbeidsliv, som for eksempel økt globalisering, arbeids­innvandring, større grad av plattform- / nettverks­organisering, et mer fragmentert arbeidsliv og graden av digitalisering og robotisering, endrer både ramme­betingelser og forventninger til Arbeids­tilsynet. Det gjør det samtidig nødvendig å tilpasse organisasjonen for å møte fremtidens utfordringer på en god måte.

I den nye organiseringen er nærliggende fag- og tjeneste­områder samlet under samme ledelse, roller og ansvar er trukket opp på nytt og administrasjonen er enklere. Direktoratet har færre ansatte og det er flere som skal jobbe med etatens kjerne­produksjon.

– Denne modellen vil gjøre oss bedre i stand til å løse oppgavene våre. Den legger til rette for mer robuste og spissede fagmiljø, den bidrar til tydeligere ansvar for faglige avklaringer og den gir organisasjonen nødvendig fleksibilitet i møte med fremtidens utfordringer, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeids­tilsynet.

Kilde: Ny organisering av Arbeidstilsynet

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/ny-organisering-av-arbeidstilsynet/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS