En gjennomgang av LOs advokater indikerer at Norge vil kunne fortsette med allmenngjort minstelønn.

EU ønsker minstelønn

EU-kommisjonen foreslår et direktiv (lov) som fastsetter at det skal være en minstelønn i EUs medlemsland.

Publisert

Forslaget ble fremlagt i forrige uke. Det har en lang vei fram til det blir vedtatt i Europa­parlamentet. For nå starter en lang behandling i Europa­parlamentet, der meningene også er delte, skriver LOs Brüssel-kontor.

LOs norske advokater har hatt en hurtig gjennomgang av forslaget og sier blant at Tariffnemndas vedtak om allmen­gjøring av minstelønn ikke vil bli berørt av forslaget.

Kommisjonen selv mener at man har gjort unntak for de landene som ikke har lovbestemte regler for minstelønn (Norden pluss Italia og Østerrike). Fagbevegelsen er imidlertid ikke overbevist om at forslaget har en «vanntett brannmur» som verner de skandinaviske arbeidslivs­modellene fra inngripen, kanskje nå, men ikke en gang i framtiden.

Kilde: EU: Det ble et direktiv om minstelønn

https://www.lo.no/hvem-vi-er/regioner/los-brusselkontor/nyheter-fra-brusselkontoret/eu-det-ble-et-direktiv-om-minstelonn/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS