Den digitale kompe­tansen, både i egen organi­sasjon og i kommune-Norge har tatt kvante­sprang på få måneder, erfarer Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Norsk Kommunal­teknisk Forening.

NKF: Slutt på enten-eller for møteplasser i arbeidslivet

Allerede nå kan vi slå fast at en ny normal­situasjon vil kreve at vi tilbyr både fysiske og digitale møte­plasser. «Enten-eller» går inn i historie­bøkene. Fremover blir det «både-og».

Da regjeringen innførte strenge reiserestriksjoner i midten av mars og skoler, barnehager og en rekke virksomheter på dagen måtte stoppe all aktivitet, ble også Norsk Kommunalteknisk Forening berørt. «Hva gjør vi nå», skriver Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i NKF.

For NKF var svaret ganske enkelt.

– Vi bestemte oss tidlig for å tilby digitale alternativer; både av nettverksmøter, kurs og konferanser. I en krevende tid har det derfor vært gledelig å se hvordan tilbudet er tatt imot. Mange deltakere, stor geografisk spredning og mindre tidsbruk for deltakerne.

Den digitale kompetansen, både i egen organisasjon og i kommune-Norge har tatt kvantesprang på få måneder.

– Allerede nå kan vi slå fast at en ny normalsituasjon vil kreve at vi tilbyr både fysiske og digitale møteplasser. «Enten-eller» går inn i historiebøkene, mener Aale-Hansen.

Kilde: Direktørens hjørne: Fra enten-eller til både-og

https://www.kommunalteknikk.no/direktoerens-hjoerne-fra-enten-eller-til-baade-og.6320032-40825.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS