HMS-kort i renhold fra 2020.

Nytt HMS-kort fra 2020

Den offisielle bestillings­siden for HMS-kort er ny fra 2020. Kontroller om HMS-kortet er gyldig.

Publisert

Av Jan Tveita, hmsmagasinet.no:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Alle godkjente renholds­virksomheter, både norske og uten­landske, samt alle som utfører arbeid på bygge- og anleggs­plasser, er pålagt å utstyre sine arbeids­takere med HMS-kort.

Over en halv million arbeids­takere i Norge har HMS-kort som viser hvilken virksomhet de jobber for, melder Arbeids­tilsynet på sine nettsider.

Ny bestillingsside

Nå skal en ny nettside for bestilling og administrasjon av HMS-kort gi bedre oversikt over om register­pliktene er oppfylt og om HMS-kortet er gyldig.

Den nye løsningen gjør det enklere å kontrollere om et HMS-kort er gyldig. Det gjøres gjennom et statussøk som sjekker om de aktuelle register­pliktene fremdeles er oppfylt. Statussøket baseres på de aktuelle registrene den aktuelle dagen. Vær oppmerksom på at tids­forsinkelser i inn­rapporteringen til de ulike registrene kan gjøre at status­søket for HMS-kort ikke alltid vil vise reell situasjon.

Samtidig som det blir bedre muligheter for statussøk på gyldighet, så blir det også bedre kontroll på hvem som har tilgang til de ulike person­opplysningene.

Ny app for HMS-kort

Virksomheter vil etterhvert kunne administrere virksomhetens HMS-kort via en ny app.

I april kommer den nye appen for HMS-kort, som skal gjøre det enklere å laste inn bilder og legitimasjons­kopi ved bestilling av kortet.

Det vil bli mulig å laste opp bilder direkte fra pass, noe som vil bidra til redusert produksjons­tid for kortene, forutsatt at alle register­plikter er oppfylt.

I løpet av våren vil det også komme nye muligheter for data­utveksling direkte fra personal­systemer ved bestilling av HMS-kort, for å kunne følge opp gyldighet av HMS-kortene.

Regelverksendringer om HMS-kort

Andre endringer i 2020 er at signatur­feltet forsvinner, og at arbeids­giver ikke lenger skal sende inn ugyldige HMS-kort for makulering, men selv får ansvar for å makulere disse.

En annen endring er at renholds­virksomheter fra nå av kun kan få utstedt HMS-kort for renhold. HMS-kort for renhold er også gyldig på bygge- og anleggs­plasser.

Det er også gjort endringer i hva som må stå på selve HMS-kortet. Kjønn, signatur og kort­utsteders adresse trenger ikke lenger å stå på kortet. I tillegg er opplysning om gyldighets­periode erstattet med utstedelses­dato.

Kilde: Ny bestillingsløsning for HMS-kort
https://arbeidstilsynet.no/nyheter/ny-bestillingslosning-for-hms-kort/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

HMS-kortet 2020

Disse opplysningene skal trykkes på HMS-kortene fra 1. januar 2020:

  • Organisasjons­nummer og navn på arbeids­giver eller enkelt­person­foretak
  • Navn på kort­innehaveren
  • Bilde av kort­innehaveren
  • Kortinnehaverens fødselsdato
  • Utstedelsesdato
  • Kortnummer
  • Navn på utsteder av kortet

(Kilde: Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS