Leverandøren jobber blant annet fortsatt med å fjerne nyinnført sperre som gjør at renholds­virksomheter kun får utstedt HMS-kort for renhold. Bildet viser nytt design for HMS-kort i renhold fra 2020.

Fortsatt utfordringer med HMS-kort

Det jobbes fortsatt for å løse problemer som oppsto da Arbeids­tilsynet gikk over til ny kort­leverandør ved nyttår.

Publisert

– Vi i Arbeids­tilsynet og leverandøren vår beklager nok en gang problemene dette har medført for daglig drift i en rekke virksom­heter i bygg og anlegg og renhold, uttaler avdelings­direktør Ronny Jørgenvåg i Arbeids­tilsynet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

For de fleste fungerer bestillings­løsningen nå, i følge Arbeids­tilsynet. Siden nyttår har totalt 19 200 HMS-kort blitt utstedt. Leverings­tiden på HMS-kort er nå på 1-5 virkedager + postgang.

Mer om status for HMS-kort:
https://www.hmskort.no/

Bestilling for utsendte arbeids­takere klar i uke 8

Ifølge leverandør skal bestillings­løsningen for utsendte arbeids­takere være utbedret i løpet av uke 8.

Arbeids­tilsynet beklager forsinkelsen, og opplyser at problemet skyldes kobling mot Oppdrags- og arbeids­forholds­registeret. Dette skal være løst nå, men tilsynet har behov for å teste løsningen noen dager.

Arbeids­tilsynet oppfordrer fremdeles bygg­herrer som bruker HMS-kort til adgangs­kontroll, til å lempe på kravene også i de kommende ukene.

Arbeids­tilsynets leverandør jobber fremdeles med å forbedre bestillings­løsningen, slik at det skal bli enklere å søke opp egne ansatte fordelt på under­enheter. I mellom­tiden finner du dine ansatte i de under­enhetene der de er registrert i NAVs AA-register.

Fremdeles feil med statussøket

Når det gjelder feil i status­søket, så jobbes det fremdeles med å rette opp i dette. En del problemer er løst, men status­søket feiler fremdeles for noen grupper. Dette gjelder i hovedsak utsendte arbeids­takere.

Arbeids­tilsynet vil gå ut med ytterligere informasjon når dette er på plass. Følg også med på HMSkort.no

Feil med avlesbar chip og porto er løst

Virksomheter som har fått tilsendt HMS-kort med feil i avlesbar chip, fikk tilsendt nye kort i uke 7. Og virksomheter som har betalt feil porto eller mottatt feil faktura, har fått dette tilbake­betalt evt. at fakturaene er korrigert.

Renhold: Fjerning av nyinnført sperre

Leverandøren jobber med å fjerne nyinnført sperre som gjør at renholds­virksomheter kun får utstedt HMS-kort for renhold. Det er foreløpig usikkert når dette vil være på plass.

Kilde: Status utfordringer med HMS-kort
https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/status-utfordringer-med-hms-kort/

Du bestiller HMS-kort på:
https://www.hmskort.no/

Les også: Nytt HMS-kort fra 2020
http://renholdsnytt.no/nytt-hms-kort-fra-2020

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS