Luft­bårent influensa­virus. (Ill.: Colourbox)

Hvem er mest sårbar overfor influensa?

Arbeids­forsknings­instituttet skal kartlegge hvem som har størst sann­synlighet for å dø av influensa.

Publisert

Verdens helse­organisasjon har en ny influensa­pandemi på sin ti på topp liste over de mest alvorlige truslene for global helse, melder AFI.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

AFI-forsker Svenn-Erik Mamelund har nylig fått støtte fra Norges forskningsråd til prosjektet «Sosio­økonomiske risiko­grupper, vaksinasjon og pandemisk influensa» (PANRISK). I tillegg til forskere på AFI deltar forskere fra Folkehelse­instituttet, Umeå Universitetet og Princeton University.

Internasjonal forskning viser at de med lav inntekt og utdanning er de som har mest alvorlige utfall under influensa­epidemier og pandemier. De har høyere risiko for å bli lagt inn på sykehus og dø.

Internasjonal forskning viser også at det er færre som tar influensa­vaksinen blant de med lavest utdanning og inntekt. Deknings­graden øker hvis du har høyere utdanning og inntekt.

– Vi vet lite om hvem menneskene i risiko­gruppene for alvorlig influensa­sykdom er, særlig dem med kroniske sykdommer. Vi vil finne ut av hvilken sosial status og inntekt disse gruppene har i Norge, sier han.

– Både pandemier og epidemier slår ulikt ut sosialt sett, men dette tas ikke opp i beredskaps­planer eller i vaksinasjons­politikken, opplyser Mamelund.

Kilde: Skal finne ut hvem som har størst sannsynlighet for å dø av influensa
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/stoerst-sannsynlighet-for-aa-doe-av-influensa

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS