Regjeringens mål er at fylkes­kommunene skal kunne gjennom­føre fag- og svenne­prøver for flest mulig lærlinger våren 2020.
Regjeringens mål er at fylkes­kommunene skal kunne gjennom­føre fag- og svenne­prøver for flest mulig lærlinger våren 2020.

Tiltak for permit­terte lær­linger

Over 4000 lærlinger er blitt permittert eller sagt opp som følge av korona-situasjonen. Regjeringen setter i gang tiltak slik at flest mulig kan ta fag- eller svenne­prøven uten vesentlige forsinkelser.

Publisert

– Mitt mål er at fylkeskommunene skal kunne gjennomføre fag- og svenneprøver for flest mulig lærlinger våren 2020. Det samme gjelder avsluttende prøver for lærekandidater og praksisbrevkandidater, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Regjeringen foreslår derfor å gjøre noen forskriftsendringer om dispensasjon fra kravene til fag- og svenneprøver.

– Det ene unntaket dreier seg om at fylkeskommunene kan fravike kravet om at hele prøvenemnda må være tilstede ved oppstart og avslutning av prøven. Et annet unntak er at læretiden kan kortes ned, etter at lærlingen har bestått fagprøven, dersom lærlingen har vært permittert på grunn av koronasituasjonen, sier Melby.

Kilde: Tiltak for permitterte lærlinger

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltak-for-permitterte-larlinger/id2697269/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS