Illustrasjonen er hentet fra et norsk prosjekt rundt renholds­kvalitet i ambulanser. Fra venstre ambulanse­sjåfør Johannes Bjørknes, hygiene­sykepleier Gro Bøhler og renholds­leder Åse Ranheim fra Sykehuset Østfold, og kursholder / rådgiver Richard Skydsrud fra Vileda Professional.
Illustrasjonen er hentet fra et norsk prosjekt rundt renholds­kvalitet i ambulanser. Fra venstre ambulanse­sjåfør Johannes Bjørknes, hygiene­sykepleier Gro Bøhler og renholds­leder Åse Ranheim fra Sykehuset Østfold, og kursholder / rådgiver Richard Skydsrud fra Vileda Professional.

Trenger raskere des­in­fi­sering

Britiske myndig­heter leter ivrig etter tekno­logi som kan hjelpe dem å desin­fisere ambu­lanser raskere.

Publisert

The Defence and Security Accelerator, som er en avdeling i det britiske forsvarsdepartementet, har sendt ut en oppfordring etter teknologi som kan sanere ambulanser raskere. Det melder renholdsbladet European Cleaning Journal.

DASA ønsker å finne fram til, utvikle og demonstrere desinfiseringsteknologi som er mobil, robust og pålitelig. Slik teknologi vil kunne brukes ikke bare i ambulanser, men også i andre utrykningskjøretøy, busser og tog.

I følge DASA tar det i dag opptil 45 minutter å rengjøre og desinfisere en ambulanse etter transport av pasienter man mistenker har Covid-19.

Noen rengjøringssentraler befinner seg i tillegg et stykke unna ambulansestasjonen, noe som legger ytterligere press på kapasiteten, siden ambulansene ikke kan brukes til nye oppdrag før de er rengjort og desinfisert.

I det kommende Renholdsnytt nr. 2/2020 kan du lese om et omfattende prosjekt som Sykehuset Østfold påbegynte sammen med Vileda i 2019, rundt opplæring, utføring og kvalitetssikring av renhold og desinfisering i ambulanser.
I det kommende Renholdsnytt nr. 2/2020 kan du lese om et omfattende prosjekt som Sykehuset Østfold påbegynte sammen med Vileda i 2019, rundt opplæring, utføring og kvalitetssikring av renhold og desinfisering i ambulanser.

.

Kilde: Call for rapid sanitising technology for ambulances

http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/call-for-rapid-sanitising-technology-for-ambulances

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS