Å få all FDV-dokumentasjon fra starten av kan være et gode. For etter hvert som et bygg blir eldre, kan det bli vanskelig å finne slik dokumentasjon hos leverandørene.

Hvordan finne FDV-dokumen­tasjon som ikke finnes?

Ved rengjøring og vedlike­hold er det viktig å sjekke FDV-doku­menta­sjonen. Men hva når bygget er så gammelt at den ikke finnes? To studenter ved Fagskolen Innlandet ønsker nå hjelp i en spørre­undersøkelse.

Publisert

Martin Sæther og Joar Akselsen jobber til jobber i henholdsvis Vestby og Lillestrøm kommune. De er nå snart ferdige med et fireårs studie som munner ut i tittelen FDVU-ingeniør, melder Norsk Kommunalteknisk Forening.

De merker at fokuset på FDV-dokumentasjon er voksende, og at det i nye prosjekter stadig blir enklere å innhente dokumentasjonen.

Én ting er å be om slik dokumentasjon ved nye prosjekter, bransjen blir mer og mer opptatt av FDV-dokumentasjon og at denne skal leveres på ulike digitale plattformer.

Men når det er anslått at 70-80% av dagens bygningsmasse fortsatt vil stå også i 2050, kan man tenke seg at det er mye FDV-dokumentasjon man allerede skulle bedt om.

Tall

Hvert år koster det 20 kroner pr. kvadrat­meter om du ikke har full FDVU-dokumentasjon.

Kilde: Nemitek

Det er anslått at 70-80% av bygningene som vil omgi oss i 2050 allerede er bygget. Total bygnings­masse i Norge utgjør ca. 325 mill. kvm, hvorav ca. 100 mill. kvm ble bygget før 1940.

Kilde: NTNU

Men hva så med all den dokumentasjonen som ikke finnes. Den man enten aldri fikk, som forsvant på et eller annet vis eller som ikke ble oppdatert da man skiftet ut en bygningsdel. Hvilken dokumentasjon skal man prioritere og hvordan skal man gå frem for å få tak i denne dokumentasjonen igjen?

Eller de særegenhetene et bygg får i løpet av et langt liv. De som bare vaktmesteren som har driftet bygget en mannsalder vet om. Hvordan sørger man for at den kunnskapen følger bygget og ikke bare denne ene personen?

De to studentente har laget en spørreundersøkelse om nettopp dette og vil veldig gjerne at du hjelper dem med å svare på den.

Kilde: Hvordan finne FDV-dokumentasjon som ikke finnes?

https://www.kommunalteknikk.no/hvordan-finne-fdv-dokumentasjon-som-ikke-finnes.6301531-40825.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS