Coor kunne fra starten av pandemien gi sine med­arbeidere korona­relatert opplæring på mobilen. Det trygget de renholderne som gikk på jobb den første krevende tiden av epidemi­utbruddet.
Coor kunne fra starten av pandemien gi sine med­arbeidere korona­relatert opplæring på mobilen. Det trygget de renholderne som gikk på jobb den første krevende tiden av epidemi­utbruddet.

Spill­tekno­logi sikrer opp­læring i smitte­renhold

Allerede 12. mars hadde Coor, i samarbeid med spill­utvikler Attensi, klar to spesial­produserte moduler for opplæring i smitte­renhold, rett i lomma på egne renholds­medarbeidere. Takket være en app på mobilen.

Langlesing skrevet av Sissel Hegvik, Kommunikasjons­rådgiver i Coor:

Samme dag innførte myndighetene strenge restriksjoner på bevegelsesfrihet og ansamlinger av personer. Som renholdsleverandør møtte Coor stor pågang og mange spørsmål fra kunder og medarbeidere om hva som kunne regnes som smitterenhold og når det skulle utføres. Enkelte ønsket nærmest å beordre renholdere til å utføre komplett desinfisering av store kontorlokaler på minuttet, i frykt for smittespredning.

Se skjermbilder fra appen nederst i teksten.

Les også: Coor skaper adferds­endring gjennom spill (12/12-2019)

Fordel med tidlig opplæring

At de renholdsansatte fikk tilgang på opplæringsmateriell så tidlig i epidemiforløpet, opplevde gruppeleder i Coor, Perica Milicevic, som en lettelse. Både for eget lederansvar for opplæring, og som en del av å trygge medarbeiderne på et tidlig stadium. En uke etter utrulling 12. mars, hadde allerede 51 renholdere i Coor gjennomført digital opplæring i korrekt smitterenhold.

– Det at modulene ble tilgjengelig for de ansatte såpass raskt førte til at de fikk muligheten til å få et lite forsprang og flere gjennomganger av stoffet de hadde lært seg. Gjennom appen fikk de retningslinjer i forhold til hvordan de skal forholde seg til koronasituasjonen både på arbeidsplassen og hjemme. Det ble lettere for dem å skille mellom hva som ble skrevet i media og om hva som faktisk gjelder for dem. Vi så også at enkelte av våre ansatte ble "villedet" eller usikre av noe av informasjonen de leste i media, sier Milicevic.

Forvirring om tilstrekkelig renhold

– Vi forstår godt at usikkerheten var stor rundt hva som ble regnet som tilstrekkelig smitterenhold, forteller Grethe Torjussen, som er HMS-leder hos Coor. Etter epidemiutbruddet har hun jobbet med krisehåndtering sammen med fagspesialister og toppledelse, med daglige koordineringsmøter.

– Coor har hele tiden fulgt FHI sine retningslinjer for smittevern, samtidig som at vi har hatt en faglig dialog med vår bedriftshelsetjeneste Stamina for å kunne verne våre ansatte godt nok når de utfører arbeidet. Mange renholdere følte seg utrygge i jobben, og vår første prioritet er å trygge dem. I dag har tilsammen 230 renholdere gjennomført online opplæring i smitterenhold i regi av Lilleborg, i tillegg til treningen de har gjennomført i appen Coor My Learning, sier Torjussen.

Mange fordeler med spillbasert HMS-opplæring

I appen «Coor My Learning» får de ansatte tilgang på 27 ulike opplæringsmoduler som de skal spille gjennom i eget tempo. Modulene er utviklet i samarbeid med fagspesialister innenfor kantine, eiendomsdrift og renhold, for å kunne øve på virkelighetsnære scenarioer og kunnskap som trengs i det daglige. Den ansatte blir motivert gjennom spillteori, der poengsanking og konkurranseelement introduseres for å drive kontinuitet i opplæringen. Forskning viser også at læring gjennom spilling lettere fører til adferdsendring enn tradisjonell teoretisk opplæring.

Hver teamleder får en ukentlig rapport tilsendt over hver medarbeider sin fremgang og fullførte moduler. Det gjør appen til et enkelt oppfølgingsverktøy der du som leder har oversikt over hver ansatt sitt kunnskapsnivå – sammenlignet med tradisjonell teoretisk opplæring og kursing. Appen gjør det også mulig å sammenligne seg selv eller sitt team med andre team, kolleger og ledere.

Tryggere kunder

Helen Bremseth, som til daglig jobber som Site manager hos en stor kunde av Coor i Stavanger, forteller at kundens bekymringer ble tatt hensyn til av et proaktivt fagmiljø i samspill med krisehåndteringen sentralt i Coor.

– Det kom tidlig ut informasjon og opplæring, tiltak ble iverksatt svært raskt og alt smitterenhold ble gjennomført innen kort tid. Vi fikk etablert en 24/7 vaktordning på renhold, vi oppgraderte nivået på renhold, smittebegrensning og opplæring i kjemikalier og bruk av smittevernsutstyr. Dette gjorde at vi kunne jobbe proaktivt med smitteverntiltak som førte til trygge kunder – og ikke minst begrense antall smittede, forteller Bremseth.

Virkelighetsnær læring

De siste ukenes statistikk fra Coor My Learning viser at totalt 304 medarbeidere (ikke bare renholdere) har spilt gjennom smitterenhold-modulene, i gjennomsnitt 26 minutter hver (tall hentet 8/4-2020).

Site manager Bojan Orelj, som for 7 år siden selv begynte som renholder i Coor, bekrefter at HMS-appen har vært en viktig støtte som har blitt hyppig brukt av renholderne i en til tider krevende arbeidsdag.

– Både jeg og min renholdsleder synes det var utrolig bra at den raske tilgangen på opplæring kom, ettersom dette var svært viktig for å opprettholde en sikker drift og en trygg hverdag. Spørsmålene i appen er også lagt opp slik at man kan reflektere over viktige temaer innen smitterenhold, sier Orelj.

I Coor er forbedring og aktivt kultur- og holdningsarbeid rundt HMS en av de største satsningene selskapet har jobbet med de siste årene. Alle medarbeidere vet at hvis de ikke kan utføre en jobb trygt, så skal den ikke gjøres.

– Det hadde vært tungt å få på samvittigheten at en renholder hadde blitt smittet av korona på jobb for Coor, uten at vi har gjort det vi kan som arbeidsgiver, sier Henrik Fonahn, som er sjef for Bærekraft og HMS i Coor.

.

Skjermbilde fra appen «Coor My Learning» om smitterenhold.
Skjermbilde fra appen «Coor My Learning» om smitterenhold.
Skjermbilde fra appen «Coor My Learning» om smitterenhold.
Skjermbilde fra appen «Coor My Learning» om smitterenhold.
Skjermbilde fra appen «Coor My Learning» om smitterenhold.
Skjermbilde fra appen «Coor My Learning» om smitterenhold.

.

Gamification

Spillbasert læring (også kjent som «gamification») springer ut fra ideen om at man lærer bedre gjennom praktiske, virkelighets­nære oppgaver, og at man får tydelig respons og belønning når en oppgave er løst. Spill­basert trening bruker konkurranse­element for motivasjon, som poeng-sanking og utmerkelser.

Gamification har hatt stor suksess for bedrifter i flere bransjer. Store aktører som Google, DNB og Meny har benyttet konkurranse­element i sin opplæring til å sikre at de ansatte har bedre produkt­kunnskap, og blant annet Haukeland Universitets­sykehus har forbedret oppfølging av yngre pasienter og pasient­omsorg ved at de ansatte får rollespille i 3D-miljø tilsvarende virkelighetsnære situasjoner.

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS