Økning, men for­venter ned­gang

Sodexo melder inter­nasjonalt at øko­no­mien var god i halv­året fram til 29/2-2020, men for­venter en bety­delig volum­nedgang for neste halvår.

Publisert

Første halvdel av fiskalåret 2020, som hos Sodexo ble avsluttet 29. februar 2020, viser en omsetning på 11,692 milliarder euro og et nettoresultat etter finanskostnader på 424 millioner euro. Det er en økning på henholdsvis 5,9 prosent og 2,6 prosent fra tilsvarende halvår i 2019.

Selskapet skriver at påvirkningen fra Covid-19 var liten fram til utgangen av februar. Men innenfor områder der Sodexo leverer tjenester, forventes en betydelig nedgang i andre halvdel av fiskalåret 2020, i verste fall med opptil 2,8 milliarder euro i midlertidig redusert omsetning, sammenlignet med 2. halvår av fiskalåret 2019:

  • De fleste skoler antas å starte opp igjen mot slutten av skoleåret, mens universiteter trolig vil holde lukket fram til neste studieår begynner.
  • Kontorbygg, treningssentere, sportsanlegg og lignende venter tildels en betydelig nedgang.
  • I energisektoren og offentlig forvaltning forventes bare en mild påvirkning fra Covid-19.
  • Helsesektor og eldreomsorg påvirkes lite pr. nå, men av medarbeiderne kreves det raske omstillinger i stressende omgivelser for å kunne møte oppdragsgivernes behov.

Sodexo

Årlig omsetning 22 mrd. euro

470 000 ansatte

19. største arbeidsgiver i verden

Tilstede i 67 land

Kilde: Robust Sodexo First Half Fiscal 2020 Results

https://www.sodexo.com/media/robust-sodexo-h1-2020-results.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS