Norsk Arbeidsmandsforbund har røtter 125 år tilbake i tid.

NAF er 125 år

Den 13. april 2020 fyller Norsk Arbeids­mands­forbund 125 år. Vi gratulerer!

Publisert

Den 13. april 1895 kom 12 vei- og jernbane­anleggs­arbeidere sammen i Kristiania for å stifte et lands­omfattende forbund. De representerte vel 200 organiserte arbeidere ved fire jernbane­arbeider­foreninger langs Hamar-Selbanen, de tre veiarbeider­foreningene i Lyngdal, Mandal og Sigdal og ved veibroen på Tretten i Gudbrands­dalen.

Innbydelsen til møtet ble sendt ut fra Hamar-Selbanens 5. avdeling, undertegnet av avdelings­formann Anton Moe. Initiativ­takeren var Olav Strøm, som hadde lang erfaring i faglig og politisk arbeid og var overbevist sosialist. Han ble som 29-åring den første formannen i forbundet – som fra starten tok navnet Det norske vei- og jernbane­arbeider­forbund.

I år 1900 endret lands­møtet navnet til Norsk Arbeidsmands­forbund og meldte samtidig forbundet inn i Lands­organisasjonen, som var stiftet året før.

I dag organiserer NAF mange yrkes­grupper, hvorav mange renholdere. I 2019 ble Trine Wiig Hagen valgt til forbunds­sekretær for renhold etter Brede Edvardsen.

Les mye mer om NAFs historie: Vår stolte historie

https://arbeidsmandsforbundet.no/om-forbundet/var-stolte-historie/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS