Den nye temasiden er primært ment for fagpersoner innenfor yrkeshygiene og dreier seg om kjemikalier på arbeidsplassen.
Den nye temasiden er primært ment for fagpersoner innenfor yrkeshygiene og dreier seg om kjemikalier på arbeidsplassen.

Kartlegg og vurdér kjemikalier

Arbeids­tilsynet har publisert en ny tema­side om kart­legging og vurdering av eksponering for kjemi­kalier på arbeids­plassen.

Publisert

Innholdet på temasiden er primært ment for fagpersoner med kunnskap om yrkeshygiene.

Innholdet er basert på standarden NS-EN-689 og på Arbeidstilsynets tidligere publikasjon «Orientering om kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren».

Temasiden beskriver hvordan en slik kartlegging foregår i tre trinn: innledende vurdering, forenklet undersøkelse og detaljert undersøkelse, og hvordan måleresultater skal vurderes opp mot grenseverdier for kjemikalier i arbeidsatmosfæren.

Kilde: Ny temaside om kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/ny-temaside-om-kartlegging-og-vurdering-av-eksponering-for-kjemikalier/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS