Den nye temasiden er primært ment for fagpersoner innenfor yrkeshygiene og dreier seg om kjemikalier på arbeidsplassen.

Kartlegg og vurdér kjemikalier

Arbeids­tilsynet har publisert en ny tema­side om kart­legging og vurdering av eksponering for kjemi­kalier på arbeids­plassen.

Publisert

Innholdet på temasiden er primært ment for fagpersoner med kunnskap om yrkeshygiene.

Innholdet er basert på standarden NS-EN-689 og på Arbeidstilsynets tidligere publikasjon «Orientering om kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren».

Temasiden beskriver hvordan en slik kartlegging foregår i tre trinn: innledende vurdering, forenklet undersøkelse og detaljert undersøkelse, og hvordan måleresultater skal vurderes opp mot grenseverdier for kjemikalier i arbeidsatmosfæren.

Kilde: Ny temaside om kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/ny-temaside-om-kartlegging-og-vurdering-av-eksponering-for-kjemikalier/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS