Mange offentlige kontrakts­forvaltere trekker nærmest automatisk en konklusjon om at vilkårene for å suspendere eller heve kjøp og drifts­avtaler er oppfylt, mener NHO Service og Handel.
Mange offentlige kontrakts­forvaltere trekker nærmest automatisk en konklusjon om at vilkårene for å suspendere eller heve kjøp og drifts­avtaler er oppfylt, mener NHO Service og Handel.

Advarer mot å sette kontrakter til side

– Det offentlige må ha is magen når de vurderer om kontrakten kan vrakes på grunn av korona­situasjonen, sier advokat Henrik Bjørge i NHO Service og Handel.

– Vi opplever at mange offentlige kontraktsforvaltere nærmest automatisk trekker en konklusjon om at vilkårene for å suspendere eller heve kjøp og driftsavtaler er oppfylt. Dette advarer vi imot, sier Bjørge.

Han viser til at NHO tidlig gikk ut med at offentlige kontrakter må følges, samt å bruke handlingsrommet i avtalen til å justere for den situasjonen som er oppstått.

NHO Service og Handel ønsker seg nå at myndighetene gjør som det danske Økonomistyrelsen. De går klart ut og sier at mange offentlige kontrakter ikke kan settes til side pga koronasituasjonen.

– Dette må oppdragsgivere merke seg, sier Bjørge. Det offentlige apparat har nå mange hindringer de selv står for og det vil utgjøre et kontraktsbrudd om ikke FM-vilkårene er oppfylt.– Vi oppfordrer derfor private å opprettholde sine krav i utgangspunktet, samt gå i dialog ut fra avtalens bestemmelser om endring. Dernest tilsier situasjonen at fleksibilitet og god forhandlingsvilje tillegger alle kontraktsparter, avslutter han.

Kilde: -Offentlige kontrakter bør ikke settes til side

https://www.nhosh.no/politikk/konkurranseutsetting/nyhet/-offentlige-kontrakter-bor-ikke-settes-til-side/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS