Bukken og havre­sekken: Praksisen med at oppdrags­giver setter seg selv som offentlig klage­instans er utbredt i Norge. Denne praksisen vil Doffin nå avvise.
Bukken og havre­sekken: Praksisen med at oppdrags­giver setter seg selv som offentlig klage­instans er utbredt i Norge. Denne praksisen vil Doffin nå avvise.

Doffin: Nye regler for kunngjøring

Fra 3. februar 2020 vil kunngjørings­skjema der oppdrags­giver fyller ut seg selv som formell klage­behandler bli avvist i Doffin.

Publisert

Som hoved­regel er det ting­retten i oppdrags­givers rett­skrets som skal være formell klage­behandler.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette er en ny regel som er innført i Tenders Electronic Daily (TED) ved årsskiftet. Praksisen med å sette oppdrags­giver selv som offentlig klage­instans er utbredt i Norge. Doffin support anslår at det kan gjelde opp mot 90 prosent av kunn­gjøringene. Det er derfor viktig at alle oppdrags­givere blir klar over denne nye regelen.

Verken oppdrags­giver selv eller KOFA er å regne som et «formelt klageorgan». Det er likevel viktig å merke seg at det i de aller fleste tilfeller vil være mest hensikts­messig for leverandør å henvende seg til oppdrags­giver ved en mulig klage. Les mer om dette på anskaffelser.no.

Kilde: Nye regler for kunngjøringsskjema på Doffin
https://www.anskaffelser.no/nyhet/2020/01/nye-regler-kunngjoringsskjema-pa-doffin

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS