Sykehusens policy for anskaffelser skal nå revideres. (Ill.foto fra Oslo Universitetssykehus.)

Sykehusene ønsker inn­spill til miljø­vennlige innkjøp

Sykehus­innkjøp HF har fått i oppdrag å revidere sin miljø­policy for anskaffelser. De ønsker innspill fra bl.a. leverandører.

Publisert

Sykehusinnkjøp har bedt de regionale helseforetakene om å innhente høringssvar fra sine helseforetak innen 24. november 2020.

Leverandører eller andre interessenter som ønsker å sende inn høringsinnspill til miljøpolicyen er velkommen til å gjøre dette innen samme frist. Innspill sendes post@sykehusinnkjop.no og merkes «miljøpolicy».

Blant ambisjonene er:

Fase ut eller redusere helse- og miljøskadelige stoffer i produkter eller tjenester til sykehusene.

Redusere miljø- og klimapåvirkningen til et minimum gjennom hele livssyklusen til avtaleprodukter og tjenester.

Stille tydelige og forutsigbare miljøkrav for å fremme miljøarbeid i produkter og produksjonskjede.

Les mer, se høringsbrev med mer: Sykehusinnkjøp ønsker innspill på miljøpolicy

https://sykehusinnkjop.no/nyheter/sykehusinnkjop-onsker-innspill-pa-miljopolicy

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS