Den nye veilederen for grønne anskaffelser.

Enklere å kjøpe grønt

DFØ har i samarbeid med NHO og Miljø­direktoratet publisert en ny kom i gang-veileder for grønne anskaffelser.

Publisert

Veilederen skal hjelpe innkjøpere og klima- og miljørådgivere med å sikre at offentlige tjenester og tilbud er rigget for både dagens og morgendagens innbyggere.

Den gir en introduksjon til hva grønne anskaffelser er, hva oppdragsgiverne er pliktige til å gjøre og hvordan de kan stille gode klima- og miljøkrav.

Veilederen «Kom i gang med grønne anskaffelser» finner du her: https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/kom-i-gang-med-gronne-anskaffelser

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) vil publisere et e-læringskurs om å komme i gang med grønne anskaffelser senere i 2020.

I 2021 vil DFØ og NHO sammen holde kurs i samme tema.

I 2021 lanseres også SOA Samfunnsansvar, en sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser.

Kilde: Nå blir det enklere å komme i gang med grønne anskaffelser

https://www.anskaffelser.no/nyhet/2020/10/na-blir-det-enklere-komme-i-gang-med-gronne-anskaffelser

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS