Flere av renholderne som tidligere var ansatt i Forsvars­bygg (bildet viser deres hoved­kvarter i Oslo) risikerer å tape opp mot 1,3 millioner kroner i avtale­festet pensjon (AFP).

Renholdere har ventet flere år på avklaring

9. juni starter Høyesterett behand­lingen av hvorvidt 61 renholdere som kom fra staten, skal få beholde sær­alders­pensjon og sin offent­lige AFP hos privat arbeids­giver.

Det er LO-organet FriFagbevegelse som melder dette. Du kan følge rettssaken via deres nettside.

I korte trekk er saken at regjeringen i 2014 besluttet å konkurranseutsette renholdet i Forsvaret. Dette ville påvirke opp mot 400 renholdere som da var ansatt i Forsvarsbygg. Fra 25. april 2016 ble 210 av renholderne overført til ISS i en virksomhetsoverdragelse.

Ialt 61 renholdere gikk til sak og krevde å få beholde flere av rettighetene de hadde i staten, hos sin nye arbeidsgiver.

Saken har tidligere vært ført i Oslo tingrett i 2017 og i Borgarting lagmansrett i 2019. I sistnevnte sak fikk renholderne medhold i et spørsmål om oppsigelsesfrist og et om særaldersgrense, men ikke i å få med seg opptjeningen i den offentlige AFP-ordningen.

Flere av renholderne hadde så høy alder at de ikke ville rekke å tjene opp til privat AFP hos ISS. Disse risikerer et tap på opp mot 1,3 millioner kroner i pensjonsutbetalinger, samt at de må jobbe flere år lenger.

Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har anket dommen på de punktene de tapte i lagmannsretten. Fra 9. til 11. juni skal landets øverste domstol avgjøre hvilke rettigheter man som statsansatt får med seg når man blir virksomhetsoverdratt til et privat selskap.

På grunn av koronapandemien blir det ikke et fysisk møte hos Høyesterett, men videokonferanse. Denne skal streames, og saken kan følges på FriFagbevegelse fra tirsdag 9. juni til torsdag 11. mellom klokka 9 og 14.30.

Kilde: Renholder Inger Synnøve (63) har ventet i seks år på pensjonsavklaring. Nå skal Høyesterett avgjøre

https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/renholder-inger-synnove-63-har-ventet-i-seks-ar-pa-pensjonsavklaring-na-skal-hoyesterett-avgjore-6.469.708109.0eaa77729e

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS