Fra Forsvarsbyggs hovedkvarter i Oslo.

Pensjon: Forsvars-renholdere tapte i Høyesterett

Renholderne som gikk fra Forsvars­bygg til ISS får verken beholde særalders­pensjonen sin eller opp­tjening i offentlig AFP.

Den 9.-11. juni behandlet Høyesterett spørsmålet om hvorvidt 61 renholdere som kom fra staten, skulle få ta med seg sine opptjente rettigheter hos statlige Forsvarsbygg inn i det private selskapet ISS.

LO-organet FriFagbevegelse melder at renholderne tapte punktene om å beholde særalderspensjonen sin og opptjening i offentlig AFP, mens renholderne vant fram i spørsmålet om å beholde oppsigelsesfristene som de hadde i staten.

Dommen fastslår at AFP reiser vanskelige problemstillinger i forbindelse med virksomhetsoverdragelser. Men høyesterettsdommerne konkluderer med at «Under enhver omstendighet er det bare rettigheter som består på overføringstidspunktet som overføres ved virksomhetsoverdragelse, og en rettighet for den enkelte oppstår tidligst når søknad om AFP er sendt.»

Kilde: Renholderne tapte pensjonsspørsmålet mot ISS i Høyesterett - mister særalderpensjon og AFP

https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/renholderne-tapte-pensjonssporsmalet-mot-iss-i-hoyesterett — mister-saralderpensjon-og-afp-6.158.713206.c615f629d6

Les også: Renholdere har ventet flere år på avklaring (9/6-2020)

https://renholdsnytt.no/2020-anbud-og-konkurranseutsetting-arbeidsrett/renholdere-har-ventet-flere-ar-pa-avklaring/611875

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS