Digitaliserings­direktoratet har laget en veiledning om offentlige anskaffelser under korona­pandemien.

Anskaf­felser i korona­tider

Digidir har laget en vei­led­ning om offent­lige anskaf­felser under korona­pande­mien, og om EHF-faktura og midler­tidig endret MVA-sats. Og den 29. april arrang­erer de nett­møte om BVP-veilederen.

Publisert

På Digitaliseringsdirektoratets nettside anskaffelser.no finner du blant annet en veiledning om offentlige anskaffelser under pandemien, hvordan du håndterer EHF-faktura og midlertidig endret MVA-sats, samt info om møter og arrangementer. Det er Norsk Kommunalteknisk Forening som melder dette.

Nettmøte om BVP

29. april inviterer Digidir til nettmøte med lansering av BVP-veilederen og Digidirs pilotprosjekt for utprøving av metoden i Norge.

BVP, Best Value Procurement eller prestasjonsinnkjøp, er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon.

Nettmøtet avholdes 29. april 2020 kl. 08.30-09.30. Det vil under møtet bli gitt en kort introduksjon til BVP med påfølgende diskusjon og spørsmål om bruk av BVP i deres prosjekter og hvordan Digidir kan bistå. Dersom du ønsker å delta kan du sende en e-post til seniorrådgiver i Digidir, Magne Hareide.

Best Value Procurement (BVP)

anskaffelser.no kan du lese mer om prestasjonsinnkjøp (BVP).

Kilder

Offentlige anskaffelser og korona https://www.kommunalteknikk.no/offentlige-anskaffelser-og-korona.6304567-40825.html

Spørsmål om håndtering av koronaviruset https://www.anskaffelser.no/ofte-stilte-sporsmal-om-anskaffelser/koronaviruset-og-anskaffelser

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS