Det planlagte nærings­bygget Økern Portal i Oslo.

Teknologi skal skape nye service­opplevelser

4Service skal levere renhold & FM til det nye nærings­bygget Økern Portal. De som jobber der, vil få mat­anbefalinger basert på aktivitet.

Publisert

4Service skriver i en presse­melding at de som jobber i nærings­bygget Økern Portal vil få mat­anbefalinger basert på aktivitets­nivået gjennom dagen. Nyvinningen skal sikre mindre mat­svinn, gode ernærings­råd og bedre ressurs­bruk.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Næringsbygg på nesten 80 000 kvm

4Service er valgt som leverandør av tjenester i personal­estaurant samt kantine-, renholds- og forpleinings­tjenester til det nye nærings­bygget Økern Portal.

Prosjektet sies å være fastlands-Norges største bygge­prosjekt akkurat nå, og vil med sine nær 80 000 kvadrat­meter bli den nye Hovin-byens kanskje viktigste landemerke.

Ønsker å sette standard

– Vi skal skape nye standarder til hva som forventes av et næringsbygg. I Økern Portal forenes næring og nærmiljø på den mest bære­kraftige måten. Vi tilbyr et etter­lengtet service­tilbud til de som bor i området, og skal også ha et rikt og variert tilbud av mat og tjenester til de som har arbeids­plassen sin i bygget, sier Richard Groven i Oslo Pensjons­forsikring, som eier Økern Portal.

– 4Service sine spennende planer for å skape det beste og mest innovative mat­konspetene var svært forlokkende. Vi ser frem til et tett og godt samarbeid over flere år, sier Groven.

Skal utvikle tilbud

Det nye servicetilbudet skapes gjennom et utviklings­samarbeid med 4Service, forvalter Newsec, konsulent­selskapet Super­tanker og teknologi­leverandører.

– Sammen skal vi skape et bære­kraftig og sirkulært konsept som gir helse­gevinster, redusert ressurs­bruk og som tar ned klima­fotavtrykket til bygget. Vi gleder oss enormt til å komme i gang, sier Tor Rønhovde som er admini­strerende direktør i 4Service.

Hindre matsvinn

I Norge kastes det årlig i overkant av 385 000 tonn mat, noe som tilsvarer en verdi på over 21 milliarder kroner. Økende etter­spørsel og bevissthet i markedet, samt et ønske om å bidra til helse, miljø og sirkulær økonomi er viktige drivere for å utvikle det nye konseptet.

– Vi skal kunne predikere antall bespisende per dag, med påfølgende kontinuerlig analyse av verdifulle mengder data. I praksis betyr dette at vi vil kunne fortelle kokkene hvor mye mat de skal produsere daglig, samt at hver enkelt kontor­bruker kan få mat­anbefalinger basert på hvilket aktivitets­nivå de har gjennom dagen, sier Rønhovde.

– Det vi skal levere er bane­brytende for vår bransje. Ikke bare får kontor­brukeren dekket sitt mat­behov gjennom dagen, men vi hjelper også våre gjester til å gjøre bevisste valg på en enkel måte, sier Kristian Sjøseth, Direktør for Forretnings­utvikling i 4Service.

Ni restauranter

Spisestedene i Økern Portal utvikles til hele ni unike og nye restaurant­konsepter, som tilgjengelig­gjøres for både lokale og tilreisende i tillegg til de 3000 som vil ha sin daglige arbeids­plass i bygget. Maten skal være kortreist, næringsrik og smakfull, tilpasset trender og når råvarene er på sitt beste. Noe av maten vil bli dyrket i parsell­hagene på taket.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS