Stadig flere har tilknytning til mer enn ett land, sier kunnskaps- og integrerings­minister Jan Tore Sanner. (Foto Marte Garmann).

Åpner for dobbelt statsborgerskap

Fra 1. januar 2020 åpnes det for at nordmenn og uten­landske stats­borgere kan søke om å ha to starts­borgerskap.

Publisert

Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli stats­borgere i et annet land uten å miste sitt norske stats­borgerskap, og uten­landske stats­borgere må ikke lenger si fra seg sitt opp­rinnelige stats­borgerskap for å bli norske, skriver regjeringen i en presse­melding.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Når vi åpner for dobbelt stats­borgerskap sørger vi for at norsk lov følger utviklingen i en mer globalisert verden, der stadig flere har tilknytning til mer enn ett land, sier kunnskaps- og integrerings­minister Jan Tore Sanner.

I fjor vedtok Stortinget regjeringens forslag om å åpne for dobbelt stats­borgerskap. I statsråd 1. november ble det vedtatt at endringene i stats­borgerloven trer i kraft fra 1. januar neste år.

Endringen gjør at nordmenn kan beholde det norske stats­borgerskapet sitt, selv om de blir stats­borgere i et annet land. Det samme vil gjelde uten­landske stats­borgere som fyller vilkårene for å få et norsk stats­borgerskap.

Norske borgere som har mistet det norske stats­borger­skapet sitt da de fikk stats­borgerskap i et annet land, kan på en enkel måte få tilbake det norske stats­borgerskapet sitt.

Det er UDI som skal behandle søknadene om norsk stats­borgerskap fra utenlandske stats­borgere og tidligere norske borgere.

Mer informasjon om regler og søknads­prosedyrer finnes på Utlendingsdirektoratets (UDI) nettsider.

Kilde: Norge åpner for dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-apner-for-dobbelt-statsborgerskap-fra-1.-januar-2020/id2676234/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS