Forskere ved Karolinska Institutet har studert hvordan diabetes­forekomsten varierer etter yrke i Sverige. (Ill.foto: Colourbox)
Forskere ved Karolinska Institutet har studert hvordan diabetes­forekomsten varierer etter yrke i Sverige. (Ill.foto: Colourbox)

Renholdere rammes oftere av diabetes type 2

Sjåfører, fabrikk­arbeidere og renholdere har tre ganger så høy risiko for å få Type 2-diabetes som lærere og fysio­terapeuter.

Publisert

Forskere ved Karolinska Institutet har studert hvordan diabetes­forekomsten varierer etter yrke i Sverige.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Forsker Sofia Carlsson mener at det imidlertid ikke er yrket i seg selv som er det avgjørende.

– Den høye risikoen for diabetes kan trolig forklares av andre faktorer, som overvekt, fysisk inaktivitet og røyking i ung alder, sier hun.

Type 2-diabetes er en vanlig sykdom. I har sju prosent av den voksne befolkningen diabetes. Omtrent én av fem risikerer å bli rammet i løpet av livet. Sykdommen kan føre til hjertekar­sykdommer og for tidlig død.

Den kan imidlertid forebygges ved å endre livsstil. For å oppnå den største helse­gevinsten på nasjonalt nivå, er det nødvendig å finne befolknings­gruppene med størst risiko.

Fulgte 4,6 millioner personer

Dr. Sofia Carlsson og hennes kolleger har fulgt 4 550 892 millioner svensker i yrkesaktiv alder fra 2006 til 2015.

Av disse ble 201 717 mennesker rammet av Type 2-diabetes i løpet av perioden.

Stor risikoforskjell

Risikoen for å utvikle diabetes varierer sterkt mellom kvinner og menn, og mellom ulike yrker.

Forskerne antar imidlertid at årsaken ikke i ligger i selve yrket, men at arbeidere i noen yrker er mindre opptatt av en helse­fremmende livsstil.

I disse yrkene er det spesielt viktig at arbeids­givere motiverer til bedre livsstil, mosjon og vekt­reduksjon.

Uvaner fra ung alder

– Interessant nok kan vi se at menn som senere jobber i yrker med høy diabetes­risiko, oftere er over­vektige og mindre trent enn gjennom­snittet allerede under førstegangs­tjenesten, dvs. når de er i starten av yrkeslivet, sier Sofia Carlsson.

– Blant kvinner ser vi at for ansatte i risiko­yrkene er det vanligere å være mer over­vektig, og at de oftere røyket ved tidspunktet for sin første graviditet, sammen­lignet med gjennom­snittet av arbeidstakere.

Arbeids­relatert påvirkning, som stille­sittende arbeid, uregel­messige arbeids­tider og stress, kan selvsagt også spille inn. Forskerne har imidlertid ikke opplysninger om arbeids­miljøet til deltakerne i undersøkelsen.

Kilder:

Städare drabbas oftare av typ 2-diabetes
https://www.cleannet.se/article/view/677028/stadare_drabbas_oftare_av_typ_2diabetes

Increased risk of type 2 diabetes in some occupations
https://news.ki.se/increased-risk-of-type-2-diabetes-in-some-occupations

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Studien er gjennomført i samarbeid med Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm. Rapporten er publisert i Diabetologia, online 18. september 2019. Den heter «Incidence and prevalence of type 2 diabetes by occupation; results from all Swedish employees», med forfattere Carlsson S, Andersson T, Talbäck M, Feychting M.

https://diabetologia-journal.org/2019/09/18/study-finds-manufacturing-driving-and-cleaning-jobs-linked-to-the-highest-risk-of-developing-type-2-diabetes/

 

Mer om diabetes hos Diabetes­forbundet:

https://www.diabetes.no/

Powered by Labrador CMS