Seks av ti vasker hendene grundig sånn noenlunde grundig etter dobesøk, menst resten er heller sløve. (Ill.foto: Colourbox)
Seks av ti vasker hendene grundig sånn noenlunde grundig etter dobesøk, menst resten er heller sløve. (Ill.foto: Colourbox)

61 % vasker hendene etter dobesøk

En britisk under­søkelse blant kontor­arbeidere viser at bare 61 prosent vasker hendene i såpe og vann etter dobesøk.

Publisert

I tillegg til de 61 prosentene som vasker hendene noen­lunde grundig, er det 18 prosent som utfører en veldig kort­varig vask. 14 prosent vasker hendene av og til etter dobesøk, mens 7 prosent inn­rømmer at de aldri vasker hendene etter dobesøk.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er rengjørings­selskapet SMC Premier som har gjennom­ført en under­søkelse blant over 5000 kontor­arbeidere.

Kvinner er mest renslige

Kvinner er mer hygieniske enn menn. 66 prosent av kvinnene vasket hendene etter dobesøk, mot 53 prosent av mennene.

Unge verre enn eldre

Unge er dessuten mer grisete enn eldre: 11 prosent i den yngste alders­gruppen (18-24 år) vasker aldri hendene, mot et gjennom­snitt på 7 prosent for alle alders­grupper.

Mye uhygiene ved skrivebord

Å spise ved skrive­bordet er heller ikke uvanlig. 26 prosent av kontor­arbeiderne spiser ved skrive­bordet mellom én og tre ganger i uken. 25 prosent spiser der tre til fem ganger i uken. 4 prosent har ikke mulighet til å spise andre steder enn ved skrive­bordet.

Selv om det er populært å spise ved skrive­bordet, er det bare 11 prosent som rengjør godt etter seg. 38 prosent mener at det å kaste matpakke­papiret i søple­bøtta eller tømme tastaturet for brød­smuler kvalifiserer som å «rengjøre». 45 hevder at de ikke griser, slik at det aldri er nødvendig å rengjøre etterpå. 7 prosent overlater til andre å rydde opp det de eventuelt ha griset til.

Overlater det helst til renholderne

Når det kommer til ansvars­følelse, mener 6 prosent at det er renholderens ansvar å rengjøre alt på kontorplassen - «det er ikke mitt problem».

56 prosent innrømmer at de hjelper til med renholdet når griseriet etter hvert irriterer grise­fanten tilstrekkelig mye.

38 prosent sier at de motvillig rydder opp etter seg hvis de må.

Hunder ikke ønsket

Selv om mange synes tanken på kjæledyr er søtt, er det ikke mange som vil ha dem på kontoret. Hele 77 prosent mener det er uhygienisk å ha en hund på kontoret. Og blant arbeids­takere som er over 65 år, er det hele 85 prosent som synes dette er uhygienisk.

Pult-deling

På flere arbeidsplasser er det blitt vanlig at arbeids­takerne ikke har sitt eget skrivebord, men rullerer på å bruke det som måtte være ledig.

Bare 6 prosent antar at slike skrive­bord rengjøres etter bruk. 12 prosent vil bare jobbe ved skrive­bordet hvis de vet at det er blitt rengjort først. 38 prosent synes konseptet er uhygienisk, siden du aldri kan vite hvem som har brukt skrive­bordet før deg. 44 prosent har aldri tenkt på at konseptet kan være uhygienisk.

Hele under­søkelsen ser du her:
Office Habits – The Dirty Truth, https://smcpremier.co.uk/office-habits-the-dirty-truth/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS