WHO vil godkjenne kroniske smerter som sykdom, ikke bare som et symptom på sykdom. (Ill.foto: Colourbox)

WHO anerkjenner kroniske smerter som sykdom

I løpet av mai vil Verdens helse organisasjon (WHO) aner­kjenne kroniske smerter som en sykdom.

Publisert

Det inter­nasjonale sykdoms­klassifiserings­systemet ICD for aner­kjente syk­dommer opp­dateres i mai av WHO. Her aner­kjennes kroniske smerter, ikke bare som et symptom på sykdom, men som en diagnose i likhet med andre sykdommer, melder fagbladet Fysio­terapeuten.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den oppdaterte versjonen av ICD-10 fra 1992 vil hete ICD-11, dvs. den 11. utgaven av International Classi­fication of Diseases.

Ifølge Fysio­terapeuten vil dette for pasienter og helse­personell kunne bety mer presis diagnostisering og mer målrettet behandling. I Norge har Helse­tilsynet hatt ansvaret for utarbeidelsen av en norsk utgave spesielt tilpasset norske forhold.

Kilde: WHO: Kroniske smerter anerkjennes som sykdom, https://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/WHO-Kroniske-smerter-anerkjennes-som-sykdom

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS