Studien har sett på nettbrett som brukes f.eks. av kirurger, men ikke andre yrkesgrupper på sykehus. (Ill.foto: Colourbox)
Studien har sett på nettbrett som brukes f.eks. av kirurger, men ikke andre yrkesgrupper på sykehus. (Ill.foto: Colourbox)

Hvor ofte desi­nfi­serer du nett­brettet?

En ny studie viser at du bør desinfisere to ganger daglig, dersom f.eks. er kirurg og vil redusere bakterie­vekst.

Publisert

Nettbrett blir stadig mer utbredt på sykehus – og de inneholder ofte menneskelige patogener.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Pascal M. Frey med kolleger har studert nettbrett som ble brukt av spesialiserte leger på såkalt tertiærnivå (f.eks. kirurgi, kreft­behandling og brannskader) med strenge hygienekrav. Nettbrettene ble undersøkt før og etter en obligatorisk desinfisering som ble utført to ganger daglig.

Såkalt koloniserende bakterier ble funnet i 89 prosent av tilfellene. De vanligste var normale hud­bakterier, men Staphylo­coccus aureus ble funnet i 11 prosent av tilfellene. Det ble ikke funnet enterococci eller entero­bakterier.

Forskerne mener at desinfiseringen i stor grad uansett kan redusere bakterievekst. Studien har ikke sett nærmere på andre yrkes­utøvere i helse­vesenet.

Kilde: Twice-Daily Disinfection Can Substantially Reduce Bacterial Colonization of In-Hospital Tablet Computers,
https://www.infectioncontroltoday.com/environmental-hygiene/twice-daily-disinfection-can-substantially-reduce-bacterial-colonization

Forsknings­rapporten finnes her: Frey PM, et al. Bacterial colonization of handheld devices in a tertiary care setting: a hygiene intervention study. Antimicrobial Resistance & Infection Control. 2019; 8:97
https://aricjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13756-019-0546-y

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS