Eksempel på energi­merke og oppvarmings­merke (Ill.: Enova)

Neste år går 6000 energi­merker ut på dato

I 2019 måtte nesten 2000 energi­merker fornyes, da de kun varer i 10 år. I 2020 blir trykket langt høyere, da går over 6000 energi­merker ut på dato.

Publisert

I 2010 ble det innført lovpålagt energi­merking av alle yrkes­bygg og utleie­lokaler på over 50 kvm. i Norge.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Miljø og energi­effektivitet har stort fokus nå, og energi­merke er noe som er etterspurt av både kjøpere og leietagere. I tillegg kan du gjennom­føre energi­merkingen sammen med f.eks. vurdering av tekniske anlegg som kan føre til at du identifiserer muligheter for mer effektiv drift og kostnads­kutt, påpeker seksjons­sjef Ane Torvanger Brunvoll i NVE.

Det er NVE som er ansvarlig for å gjennom­føre tilsyn av energi­merking i yrkes­bygg og utleie­lokaler.

Kilde: Neste år går 6000 energimerker ut på dato
https://www.vvsaktuelt.no/neste-ar-gar-6000-energimerker-ut-pa-dato-160182/nyhet.html

Les mer om energi­merking av yrkesbygg på:
https://www.energimerking.no/no/energimerking-bygg/energimerking-av-bygg/

Her finner du også veiledninger til energimerking av bygg:
https://www.energimerking.no/no/Til-nedlasting/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS