Prosentvis legemeldt sykefravær for NHO-organiserte renholds­bedrifter, etter hvilken sektor de opererer i. Basert på tall fra SSB. (Ill.: NHO Service og Handel)
Prosentvis legemeldt sykefravær for NHO-organiserte renholds­bedrifter, etter hvilken sektor de opererer i. Basert på tall fra SSB. (Ill.: NHO Service og Handel)

Sterk nedgang i privat sykefravær

Syke­fraværet sank kraftig i NHOs renholds­bedrifter i fra 2. kvartal 2018 til 2019, men bare for de bedriftene som rengjør for kommunene.

Publisert

For den delen av de private renholds­bedriftene i NHO Service og Handel som utfører renholds­tjenester for norske kommuner, falt syke­fraværet med 19 prosent i 2. kvartal 2019 målt mot 2. kvartal 2018.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Syke­fraværet var nær uendret for private renholds­bedrifter som driver i det private markedet.

Siden antallet bedrifter er begrenset, er det en viss usikkerhet i tallene.

Kilde: Sykefravær 2. kvartal 2019
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/sykefravar2/statistikk/sykefravar-2.-kvartal-2019/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS