Dersom partene avtaler at NS 3515 skal følges når fuktskaden utbedres, vil det også i ettertid være mye lettere å sjekke om arbeidet som er gjort faktisk er bra nok. (Ill.foto: Colourbox)

Ny standard for å løse fukt­problemer

Krangler om fuktskader er mange, dyre og ressurs­krevende. Den kommende norske standarden NS 3515 skal bidra til å rydde opp.

Publisert

Hvordan bør fuktskader utbedres, og når er det egentlig tørt nok?

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Et utvalg aktører fra hele bransjen er nå i gang og jobber med å lage en standard som beskriver hvordan fuktskader skal saneres, melder NHO Service og Renhold.

Arbeidet skal resultere i en ny Norsk Standard, NS 3515. En NS er ikke en del av Teknisk forskrift, og er ikke påbudt og følge. Men det er en norm som en hel bransje innen et område blir enige om.

For den jevne boligeier vil denne NS-en være svært nyttig å få inn i kontrakten med et sanerings­firma. Dersom det er en del av avtalen at standarden skal følges, vil både huseier og utførende ha en felles forståelse av hva fukt­utbedringen faktisk innebærer.

- Dersom partene avtaler at NS 3515 skal følges når fuktskaden utbedres, vil det også i ettertid være ekstremt mye lettere å sjekke om arbeidet som er gjort faktisk er bra nok. Da vil vi kunne unngå en rekke krangler som det stadig er på disse områdene i dag, sier Finn Spjeldnæs, spesial­rådgiver i OPAK i en nettsak hos Huseiernes Landsforbund.

- Vi lever av å levere kvalitet i alle våre prosjekter. En NS-standard for fuktskader vil gjøre det enklere å dokumentere dette, sier Kai Andersen, adm. dir. i Polygon AS.

- Arbeid med standarden er viktig for skade­sanerings­bransjen. Fukt­problematikk vil ventelig øke i omfang og kompleksitet i årene som kommer. Sammen med bransje­standarden for skade­sanering vil en NS-standard stille krav til kompetanse og gjennom­førings­evne til beste for kunder og samfunn, sier Vegar Kristoffersen adm. dir. i Recover Nordic Norge AS.

Kilde: Ny standard for å løse fuktproblemer, https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/skadesanering/2019/ny-standard-for-a-lose-fuktproblemer/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS