Forskjellen på de to aktuelle overens­komstene utgjør ca. 2500 kroner måneden.

Hotell­renholdere kan få inntil 60 000 etter­betalt

De ansatte skulle vært lønnet etter en annen overens­komst, etter at et byrå tok over renholdet. Nå kan de få etterbetalt.

Publisert

Renholderne var tidligere lønnet etter Felles­forbundets overens­komst. Etter at ISS tok over renholdet, ble de lønnet etter samme tariff. Arbeids­retten har imidlertid slått fast at de skulle vært lønnet etter Arbeidsmands­forbundets overens­komst.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det betyr at renholderne i ISS som har jobbet på hotell etter 27. april 2015 skulle hatt høyere lønn en periode, siden renholds­overenskomsten i Arbeidsmands­forbundet har høyere satser enn Riksavtalen til Felles­forbundet.

Arbeidsmands­forbundet og ISS er nå enige om størrelsen på etter­betalingen. Den tar utgangs­punkt i den gjennom­snittlige differansen mellom de to overens­komstene, som utgjør omlag 2500 kroner per måned for en 100 prosent stilling.

– Selv om det har tatt svært lang tid å få avklart denne saken, er ISS opptatt av å oppfylle dommen når tvisten nå er avgjort. Det skal de ha ros for, under­streker nestleder i Arbeidsmands­forbundet, Brede Edvardsen.

Forbundet har oversikt over de ca. 380 renholderne i ISS som per i dag gjør rent på hotell og som er medlemmer hos Arbeidsmands­forbundet.

Har du derimot begynt i et annet firma etter 27. april 2015, og er medlem i forbundet, oppfordres du til å ta kontakt med forbundet. De som ikke er organisert må fremme sine krav direkte til ISS. Fristen er 25. juni.

Kilde: ISS-renholdere på hotell kan få inntil 60.000 kroner etterbetalt
https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/issrenholdere-pa-hotell-kan-fa-inntil-60000-kroner-etterbetalt-6.158.634540.1105755cbe

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS