Renholds­bransjen er en av bransjene med minst lønns­forskjell mellom kvinner og menn. (Ill.foto Colourbox)

Kvinner tjener 1690 kroner mindre

Kvinnelige renholds­ledere hadde i 2018 en gjennom­snittlig måneds­lønn på kr 36 850, mens menn hadde 38 540.

Publisert

Kvinnenes lønn utgjorde dermed 96 prosent av mennenes lønn.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

For renholdere er forskjellen mindre. Her tjener kvinnene kr 31 890, dvs. 98 prosent av mennenes månedslønn på kr 32 450.

Renholds­bransjen er likevel en av bransjene med minst lønns­forskjell mellom kvinner og menn.

Større forskjell i andre bransjer

Tallene frem­kommer etter at LOs fagforenings­organ FriFagbevegelse har gjennom­gått SSBs statistikk for over 300 yrker.

I 253 av yrkene er det menn som tjener mest, i 7 yrker tjener kjønnene omtrent det samme, og i 19 yrker har kvinnene høyest lønn.

I 2018 lå en gjennom­snittlig kvinne­lønn på 87,1 prosent av en manns lønn. Lønnsgapet mellom kvinner og menn krympet med 0,4 prosent­poeng fra 2017 til 2018.

Systematiske feilkilder

SSBs tall er bygd opp slik at lønn for deltids­ansatte regnes om til hva de ville ha fått hvis de jobbet heltid. Dermed kan man sammen­ligne tallene for alle ansatte.

Imidlertid er det færre høyt­lønnede jobber som er deltid. Det at mange kvinner jobber deltid i yrker med lavere lønn, vil trekke lønns­nivået ned.

En annen systematisk forskjell mellom kjønnene, er at det er flere kvinner som jobber i det offentlige, og flere menn i det private. Yrkene der man kan legge bonus til den avtalte lønna, ligger stort sett i det private.

Kilde: I disse yrkene er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn størst, https://frifagbevegelse.no/nyheter/i-disse-yrkene-er-lonnsforskjellene-mellom-kvinner-og-menn-storst-6.468.615152.b02630ff78

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS