Gjennoms­nittlig måneds­lønn for renholds­ledere i 2018 var 27 260 kroner.
Gjennoms­nittlig måneds­lønn for renholds­ledere i 2018 var 27 260 kroner.

Renholds­ledere økte sin kjøpe­kraft i 2018

Gjennom­snittlig måneds­lønn for renholds­ledere i virksomhet økte med 1,9 prosent mer enn inflasjonen i fjor. For renholdere i virksomhet sank den med 0,2 prosent.

Publisert

Det er LO-organet FriFagbevegelse som har gjort en sammen­ligning av ulike yrker, basert på SSBs gjennom­snitt av måneds­lønn. Utviklingen fra 2017 til 2018 ble deretter justert for pris­stigningen (2,7 prosent). Ut fra dette viste det seg at over 130 yrker hadde en gjennom­snittlig reallønns­nedgang i 2018.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Månedslønna omfatter avtalt lønn, uregel­messige tillegg og bonus. Overtids­godtgjørelser er ikke medregnet. Det kan også være store lønns­forskjeller i de ulike yrkene.

Merk at statistikken viser gjennoms­nittlig måneds­lønn for yrkes­gruppen, uten å ta hensyn til kjønn, alder, ansiennitet og andre forhold. Den sier altså ikke noe direkte om lønns­utviklingen for individuelle personer.

Husk også at SSBs statistikker om virksom­heter ikke bare omfatter nærings­livet, men også det offentlige.

Her er reallønns­endring fra 2017 til 2018 for utvalgte yrkesgrupper, utdrag fra listen til FriFagbevegelse:

71. Renovasjons­arbeidere, 35 380 kroner, -0,6 prosent

107. Renholdere i virksom­heter, 32 020 kroner, -0,2 prosent

112. Renseri- og vaskerimaskin­operatører, 31 380 kroner, -0,2 prosent

123. Renholdere i private hjem, 30 570 kroner, -0,1 prosent

243. Feiere, fasade­renholdere mv., 36 610 kroner, 0,7 prosent

308. Renholds­ledere i virksom­heter, 37 260 kroner, 1,9 prosent

Kilde: Disse yrkene mistet kjøpekraft i 2018, https://frifagbevegelse.no/nyheter/disse-yrkene-mistet-kjopekraft-i-2018-6.158.610934.5870666673#cxrecs_s

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS