SiO har i dag en eiendoms­masse som bl.a. omfatter 8900 student­boliger. (Arkivfoto fra Kringsjå studentby: teh)

SiO selger eiendoms­driften til Toma

SiO overdrar resten av joint venture-selskap til Toma, som skal levere eiendoms­drift og annen service til SiOs student­boliger og andre SiO-eiendommer.

Publisert

Toma Servicepartner AS ble opprettet 1. mars 2018 som et felles aksjeselskap eid av henholdsvis SiO (tidligere Student­samskipnaden i Oslo) og Toma med 49% og 51%.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Nå selger SiO selger sin resterende eierandel på 49% i Toma Service­partner AS til Toma.

– Vi har høstet erfaringer gjennom et driftsår. Bakgrunnen for beslutningen om å overdra vår eierandel til Toma er å sikre en videre utvikling av kvaliteten i leveransene for eiendoms­driften og servicen levert studentene, sier SiOs hoved­styreleder Vetle Bo Saga.

Toma Servicepartner AS skal fortsatt levere tjenester innenfor eiendoms­drift- og service til SiOs student­boliger og andre SiO-eiendommer.

– SiO har tilpasset seg rollen som bestiller av eiendoms­service og -drifts­tjenester. Vi er nå over i en nye fase og ser det som en naturlig utvikling å rendyrke eier­linjen og kunde­linjen gjennom å overdra vår aksjepost til Toma, sier hoved­styreleder Saga.

Det er cirka 50 ansatte i Toma Service­partner AS. Selskapet holder i dag til på Sogn og leverer vaktmester-, håndverker- og service­tjenester.

– 100 % eierskap gir en tydelighet både på leverandør- og bestiller­siden. Vi ser at dette vil gi gode forutsetninger i den videre utviklingen av leveranse­kvaliteten og av de ansattes tilhørighet og team­følelse. Vi ser frem til et godt og profesjonelt samarbeid med SiO også fremover, sier Thorbjørn Graarud, konsern­direktør i Toma, i en pressemelding.

Fagforening skeptisk

Fagforeningen Norsk Tjeneste­mannslag organiserer en del ansatte i Student­samskipnadene over hele landet, og hiver seg raskt inn i debatten rundt offentlig og privat nærings­virksomhet:

– Hele vitsen med SiO er at penger fra studentene skal gå tilbake til mer og bedre student­velferd, og ikke til private profitt­jegere, sier Synnøve Bakken, leder i NTL Student­samskipnadene. NTL var kritiske til SiOs beslutninger om å overføre 51% til Toma ved forrige korsvei i starten av 2018. Nå har SiO besluttet å selge ut sine resterende 49% til det private selskapet Toma og privatiserer derved student­boligene.

Kilder:

SiO selger sin eierandel i Toma Servicepartner AS til Toma
https://www.toma.no/sio-selger-sin-eierandel-i-toma-servicepartner-as-til-toma.6160282-364514.html

SiO selger sin eierandel i Toma Servicepartner AS til Toma
http://presse.sio.no/pressreleases/sio-selger-sin-eierandel-i-toma-servicepartner-as-til-toma-2824909

SiO gir fra seg styring over studentvelferd
https://www.ntl.no/nyheter?p_document_id=198115

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Student­samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er Norges største student­samskipnad, og leverer velferds­tjenester til 67 000 studenter ved UiO, OsloMet-storbyuniversitetet, BI og 22 andre høyskoler og fagskoler. SiO har ca. 550 ansatte (årsverk) og en omsetning på om lag 1,1 MRD NOK. SiO har i dag 8 900 student­boliger.

Toma er blant de fire største Facility Management-leverandørene i Norge med 4000 medarbeidere og den eneste med norsk eier. Selskapet har også etablert seg i Danmark i 2017 som det første skritt i satsningen på å bli en nordisk fm-aktør. Toma leverer renhold, kantine, kontor­støtte, vakthold og eiendoms­drift i egen regi.

Powered by Labrador CMS