Trond Holm Johansen (til venstre) mottar Renholds­nytts heders­pris for 2019. Gaven er maleriet «Reisen» av kunstneren Ellen Hegg, og det over­rekkes av journalist Trond Erik Hillestad i Renholdsnytt. (Foto: Pål Sønsteli).

Stor heder til Trond Holm Johansen

Under leder­konferansen Bygg Ren Verdi på Kiel-fergen 8.-10. mai ble Trond Holm Johansen tildelt Renholds­nytts hederspris.

Publisert

Johansen fikk prisen for sitt årelange arbeid for å fremme renholds­faget i sykehus­sektoren.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

  • Han har siden oppstarten i 1997 og fram til og med 2018 vært primus motor for den flotte konferansen «Seminar for sykehusrenhold», som i fjor ble avholdt for 22. gang.

  • Han har ledet det vellykkede Forum for sykehus­renhold fra det ble offisielt etablert i 2002 og fram til 2018.

  • Han har gjennom Forumet blant annet vært en viktig pådriver for å få til en egen Norsk standard for sykehus­renhold i Norge (pågående arbeid).

  • Han har gjennom Forumet også vært en pådriver for å benchmarke effektivitet og kvalitet på tvers av sykehusene.

Johansen har også vært delaktig i å innføre moderne utstyr og gi opplæring til renholds­personalet ved sykehuset Mnazi Mmajo Hospital på Zanzibar.

Videre har han sørget for å spre kunnskap om løst og fast innenfor renholds­bransjen gjennom sine mange blogger i Renholdsnytt.

Trond Holm Johansen ledet fra 1992 til 2018 Hospitaldrift Renhold (dvs. renholds­avdelingen i Helse Bergen HF) og ble deretter rådgiver i eiendoms­avdelingen i Helse Bergen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS