Sjekk hybelkaninen! En støvdott kan fortelle deg om du har for mye støv i huset eller muggsopp. (Foto: Mycoteam)
Ved å analysere støv kan man finne ut mye om inneklimaet. (Foto: Mycoteam)
Fukt og muggsopp skaper et dårlig inneklima. (Foto: Mycoteam)

Støvets DNA avslører inneklimaet

Støvdotter kan fortelle hva slags inneklima du har. Blant annet avslører støv­partikler om det er muggsopp i boligen.

Publisert

Denne artikkelen er skrevet av Kristin Cock i det oppdrags­finansierte nyhets­byrået Newswire:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Mange kontakter oss fordi de mistenker at de har dårlig inneklima. De er bekymret fordi det lukter rart, eller de opplever å være mye syke, sier senior­rådgiver Ingeborg Bjorvand Engh i Mycoteam.

Ved å sende inn en test-tape med støv fra hjemmet, får du sikre svar på om det er fukt­problemer og mugg­sopp i huset. Prøvene identifiserer også ulike støv­kilder, som bygge­støv, husstøv eller industri­støv.

– Mens en luft­analyse kun gir et bilde av hva som lever i luften der og da, gir en støv­analyse et mer nyansert bilde av luften over tid, som et historisk arkiv. Det kan sammen­liknes med å ta en blod­prøve av inne­klimaet, sier Bjorvand Engh.

Fagsjef for inne­klima i Astma- og Allergi­forbundet, Kai Gustavsen, mener problemet med dårlig inne­klima er langt mer vanlig enn folk tror.

– Det kan være flere årsaker til at luften vi puster inn ikke er frisk og ren. For eksempel kan feil ved varme­anlegget og ventilasjons­systemet påvirke luft og temperatur. Men verst for helsen er fuktighet og råteskader som fører til muggsopp­dannelse, sier han.

Farlig dårlig luft

Ifølge Gustavsen skal man ta god inneluft på alvor.

– Dårlig inne­klima kan gi helse­plager og forverre situasjonen for de mest utsatte. Det er ikke bare ikke bare personer som allerede har astma eller allergi som blir syke. Unge, friske mennesker, ofte studenter som leier hybel, kan også få plager dersom de oppholder seg i dårlig luft over tid, sier han.

Astma- og Allergi­forbundet fikk i fjor inn 552 henvendelser som gjaldt bekymring rundt inneklima, rundt 100 av disse var knyttet til fukt og muggsopp.

– Vi ser at private hjem, skoler, barne­hager og offentlige bygninger kan ha svært dårlig luft­kvalitet. Når vi har gransket prøvene kan vi enkelt finne årsaken til den dårlige luften og treffe tiltak som kan forbedre inne­klimaet, sier Ingeborg Bjorvand Engh.

Hun anbefaler også bolig­kjøpere som er på visning å ta en støvprøve.

– Ved å sjekke luft­kvaliteten kan du få svar på om boligen har noen skjulte feil og mangler. Selv om det tilsyne­latende ser strøkent ut, kan det skjule seg råte og sopp i kjellere eller på loft som påvirker luft­kvaliteten i boligen, sier hun.

Mycoteam har så langt i år analysert over 600 støv­prøver på tape. Om lag halvparten av prøvene er utført av privat­personer, firmaer og andre som tar prøvene selv, resten av prøvene er tatt av Mycoteams rådgivere når de er ute på befaring.

– For å ta en støvprøve fester du tapen på en flate hvor det ligger støv, for eksempel på en dørkarm eller en hylle. Så sender du prøven til analyse, og etter et par dager får du svaret, sier Bjorvand Engh.

Kontaktpersoner:

  • Ingeborg Bjorvand Engh, seniorrådgiver, Mycoteam, tlf. 959 99 153

Newswire er et oppdrags­finansiert nyhets­byrå. Denne artikkelen er skrevet for Mycoteam.

Kilde: Støvets DNA avslører inneklimaet, https://www.newswire.no/art/11236

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS