Bildegalleri: Vellykket renholder-dag i Viken

I 2020 blir Akershus, Buskerud og Østfold landets mest folkerike fylke. Renholderne i tre ulike organisasjoner forbereder seg på sammen­slåingen.

Publisert

Rujira Coles og hennes gode med­arbeidere i Buskerud fylkes­kommune inviterte 3. desember 2018 renholdere i de tre fylkene til Renholderens dag i Drammen. Det ble et omfattende arrange­ment med mange foredrag, god bevertning, konkurranser, en omfattende utstilling og ellers litt «ståhei» for å gjøre gjøre ære på renholdere.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I vår papirutgave nr. 1/2019 kan du lese mer om sammens­låingen og hvordan renholds­lederne forbereder seg. Her på nettet kan du se flere bilder fra deres arrangement.

Det er nemlig tre litt ulike «verdener» som fra nyttår skal spille sammen, og det gjelder å hente det beste fra dem alle.

Både Akershus og Østfold har en desentralisert renholds­tjeneste, der ansvaret for renholdet ligger ute hos virksom­hetene, f.eks. rektorer på skolene. Buskerud, derimot, har en sentralisert renholds­tjeneste som en del av en eiendoms­avdeling. Akershus har dessuten en blanding av egen regi og tjeneste­innkjøp fra private selskap.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS