Faksimile fra issworld.com
Faksimile fra issworld.com

ISS globalt kutter 100 000

Reduserer kunde­porte­følje og antall arbeids­plasser for å satse sterkere på nøkkel­kunder, teknologi og innovasjon.

Publisert

Selskapet annonserte i desember en toårsplan for å redusere risiko og konsentrere seg om sine nøkkel­markeder. Antall ansatte ønskes redusert fra 490 000 til rundt 390 000, mens kundebasen vil bli omtrent halvert. Ifølge selskapet innebærer ikke dette en retnings­endring, men en fort­settelse av de senere års strategi.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er ikke dermed slik at 100 000 personer vil bli arbeids­ledige. Som en del av strategien vil ISS selge virksomhet i og trekke seg ut av 13 land: Estland, Tsjekkia, Ungarn, Slovakia, Slovenia, Romania, Thailand, Filippinene, Malaysia, Brunei, Brasil, Chile og Israel. I 2017 var den samlede ISS-omsetningen i disse landene DKK 9,685 milliarder, noe som utgjorde 12 prosent av globalt omsetning.

ISS fikk i 2013 utarbeidet rapporten «ISS 2020 Vision» for å se nærmere på frem­tidens arbeids­plasser og service­behov.

Salget av virksom­heter ventes fullført i 2020 og selskapet håper å få inn USD 381 millioner.

Når toårs­programmet er fullført, ventes det styrket leverings­dyktighet overfor nøkkel­kunder både globalt og regionalt.

Som vi tidligere har lest om i Renholdsnytt, satser ISS mye på digitalisering, teknologi og innovasjon for å posisjonere seg mot frem­tiden. Dette kommer tydelig til uttrykk når konsern­sjef Jeff Gravenhorst i en presse­melding uttaler følgende (oversatt fra engelsk):

– Disse djerve avgjørelsene speiler vår sterke over­bevisning på vekst­mulighetene som finnes hos Key Account-kunder.

– Når den tid kommer, vil det bli tøft å skille lag med mange frem­ragende kolleger og høykvalitets virksomhet. Imidlertid må vi fokusere våre ressurser på de kunder, tjenester og geografiske områder som virkelig kan trekke fordeler av vår fremtidige investering i prosesser, teknologi og innovasjon.

– Denne akselereringen av vår strategi vil både forbedre våre tilbud overfor Key Account-kunder og gjøre at vi kan levere sterkere og mer forutsigelige finansielle resultat overfor våre aksjeeiere.

Strategien – kalt The ISS Way – skal allerede ha gitt en mer fokusert organisasjon.

Kilde: STRATEGY UPDATE, https://www.issworld.com/press/news/2018/12/10/strategy-update

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

ISS

ble etablert som et vaktselskap i København i 1901 og har utviklet seg til å et av verdens ledende selskap innenfor tjenester som renhold, catering, sikkerhet, eiendoms­drift og støtte­tjenester. Det har virksomhet i mer enn 70 land.

Powered by Labrador CMS