Renholdsbransjen er en bransje som bruker mye emballasje. (Ill.foto: Colourbox)
Renholdsbransjen er en bransje som bruker mye emballasje. (Ill.foto: Colourbox)

Jobber for gjenbruk av plastemballasje

NHO Service og Handel støtter nå et prosjekt for å se på design, bruk og resirkulering av plast­emballasje i et lukket kretsløp.

Publisert

Prosjektet skal foreslå virke­midler og tiltak for å EUs mål om at all emballasje skal være mulig å gjenvinne.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Prosjektet skal også jobbe for økt bruk av resirkulert emballasje, forbedret innsamling og resirkulering av emballasje­avfall og redusert forsøpling i naturen fra plast­emballasje.

Det hele skal munne ut i et veikart for håndtering av plast­emballasje. Veikartet skal lanseres i juni 2019.

I prosjektet er det etablert fire arbeids­grupper som skal arbeide med insentiver, design for gjen­vinning, kommunikasjon og måltall for plast­strømmene.

Ambisjonen i EUs plast­strategi er at all emballasje laget av plast skal kunne gjenvinnes innen 2030. Samtidig skal bruk av engangs­plast og mikro­plast begrenses.

Kilde: Arbeid for sirkulær bruk av plastemballasje, https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/nyheter-omradet-drift/2018/arbeid-for-sirkular-bruk-av-plastemballasje/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS