(Ill.foto: Nirut Sangkeaw, Colourbox)

Miljø­bevisst­heten øker i service-sektoren

Tall fra Coor Green Services viser at miljø­bevisst­heten i Norden har økt signifikant de siste ti årene.

Publisert

Coor Green Services er den eneste omfattende miljø­merkingen i sin kategori, skriver FM-selskapet Coor.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

120 arbeids­plasser ble undersøkt av deres merke­ordning i 2010, hvorav fire nådde opp til Coor Green Services' gull-nivå. Ti år senere har 34 prosent nådd samme nivå.

Coor Green Services inkluderer – etter egne ord – alle FM-tjenester som leveres og blir utstedt i tre nivå; sølv, gull og platina.

Kilde: Miljøbevisstheten øker i service-sektoren i de nordiske landene, https://www.coor.no/nyheter/2019/coor-green-services/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Coors miljømerke

Ifølge Coor har miljø­arbeidet, som til nå har vært praksis i service­sektoren, vært fragmentert og begrenset til å omfatte enkelt­tjenester og produkter.

Coor har derfor samlet miljø­spørsmålene og tilbyr kundene en miljø­merking som skal omfatte den totale service­leveransen.

Evaluerings­verktøyet er dynamisk og inne­bærer at kriteriene kan tilpasses utviklingen over tid.

Kilde:

https://www.coor.no/barekraft/miljoansvar/coor-green-services/

Powered by Labrador CMS