Miljøbevis: Ragn-Sells' rådgivere jobber strukturert med norske bedrifter for høyere material­gjenvinning. (Foto: Ragn-Sells)

Hjelper norske bedrifter på vei mot sirkulær økonomi

Ragn-Sells lanserer serti­fiseringen reThink, som skal hjelpe bedrifter som vil jobbe i tråd med EUs miljø­mål og FNs bære­krafts­mål.

Publisert

Ifølge en pressemelding fra selskapet skal reThink hjelpe bedrifter med kartlegging- og effektivisering av avfalls­håndteringen. Hovedmålet er å bedre sorteringen i norsk næringsliv, slik at mer av frem­tidens avfall kan gjenvinnes til nye produkter.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Med denne sertifiseringen hjelper vi kundene våre til å redusere sitt miljø­messige fotavtrykk, på en strukturert måte. reThink bevisst­gjør hva som skal til for at vi ikke skal sløse med jordas ressurser, og hvordan bedriften kan jobbe mot FNs bære­kraftsmål, sier Bente Åsen Sørum, direktør for marked og kommunikasjon i Ragn-Sells.

Hvert år går Ragn-Sells gjennom avfalls­løsningen sammen med aktuelle kunder, og finner ut hva som kan forbedres det kommende året. I etterkant sendes en rapport, og et sertifikat som definerer bedriftens nivå. Det finnes fire nivåer, hvilket nivå en bedrift havner på bestemmes av en rekke kriterier. For hver bedrift som benytter reThink donerer Ragn-Sells penger til en nonprofit organisasjon.

Les mer hos Ragn-Sells: Ny sertifisering hjelper norske bedrifter på veien mot en sirkulær økonomi
https://kommunikasjon.ntb.no/embedded/release/ny-sertifisering-hjelper-norske-bedrifter-pa-veien-mot-en-sirkulaer-okonomi?publisherId=17832150&releaseId=17873836&widget=true

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS