FRT-guiden gir gode råd om håndtering og vask av mopper og kluter. Kvalitets­sikring i praksis!

Bli super på tekstilvask!

Europeiske FRT har laget en meget god håndbok for hvordan kluter og mopper bør håndteres i vaskeriet. Renholdsnytt har nå fått lov til å offentlig­gjøre deres instrukser.

Publisert
FRT-guiden.

I Tyskland har renholds­bransjen lenge satt seg som mål å belyse alle parametere som gjelder ved vask av mopper og kluter, og opprette en anbefaling for hvordan slike tekstiler bør behandles.

Dette har resultert i en grundig og lettlest håndbok, laget av den tyske / europeiske bransje­foreningen FRT i samarbeid med den tyske bransje­foreningen for fasilitets­tjenester (BIV). Håndboken skulle være like aktuell for alle typer renhold, inkludert helse­vesen og nærings­middel­bransjen.

Her kan du laste ned FRT-guiden gratis

FTR-guiden er ikke ny, men innholdet skulle være like gyldig i dag. Vi takker Eivind Haugseth i Systemrent AS for å ha tipset oss om håndboken.

Haugseth er importør av tyske rengjørings­produkter og -metoder, og har lenge vært imponert over den grundigheten tyskerne oppviser i alle ledd fra vaskeri til ferdig rengjørings­resultat.

Bud nr. 1: Klare rutiner!

FRT-guiden gir mengder av gode råd.

FRT-guiden er full av illustrasjoner som enkelt forklarer hvordan tekstilene bør håndteres.

Dermed er det svært enkelt å lage seg faste og gode rutiner på kontroll av vaske­maskin, tilførsel og avløp, fjerning av løst smuss før vask, dosering, tørk, opp­bevaring, temperaturen og pH-verdiens påvirkning ved vask, avleiring av uønskede substanser og mye annet.

Her får du en oppskrift på hvordan du kan kvalitets­sikre det meste som har med vaskeriet å gjøre.

Mange vasker som de alltid har gjort

Unødvendig slitasje!

Mopp- og klutvask påvirker i betydelig grad hvilket rengjørings­resultat du får. Skikkelig renhold / stell av inventar kan bare garanteres dersom du bruker tekstiler som er rene og teknisk intakte.

Moderne kluter og mopper er tekniske produkter som krever at de vaskes og håndteres etter gitte prosedyrer. Dessverre, etter FRT-guidens erfaring, er det fortsatt mange som bruker gammel­dagse vaske­metoder.

Moppetråder forstørret. Ny mopp til venstre. Skade pga. feil vaske­prosess til høyre.

Dette gir tekstiler som ikke er tilstrekkelig «rene», og det forkorter dess­uten leve­tiden til tekstilene. I verste fall blir rengjørings­resultatet dårlig. Dette er ekstra uheldig i områder der hygiene er avgjørende.

Kan lastes ned gratis

FRT-guiden finnes offisielt på tysk og engelsk, og Renholdsnytt har fått tillatelse til å offentlig­gjøre den engelske versjonen.

Last den ned som PDF her

En uoffisiell norsk versjon er tilgjengelig ved henvendelse til Systemrent – post@systemrent.no

Når rutinene mangler

Rene tekstiler er en for­utsetning for å få et godt renhold. Dessverre finnes det erfaring for at gode rutiner ikke alltid er innført eller ikke etter­leves. Nedenfor tekstboksene ser du noen bilde­eksempler fra Norge.

FRT

er en europeisk forening for forskning rundt renhold og hygiene. Den tar initiativ til, planlegger og evaluerer forsknings­prosjekter av allmenn interesse. Det er snakk om anvendt forskning som skal ha interesse for industrien. FRT jobber dessuten for at funnene raskt kan omsettes til praksis.

Blant FRTs medlemmer finnes både profe­sjonelle organi­sasjoner og selskaper innenfor renhold og hygiene.

De får inntekter gjennom en medlems­avgift fra sine medlems­bedrifter og har også har tilgang til midler fra det tyske finans­departementet. I tillegg jobber FRT for å finne måter å finansiere de ulike forsknings­prosjektene.

FRT = Europäische Forschungs­gemeinschaft Reinigungs- und Hygiene­technologie e.V. (The European Cleaning and Hygiene Technology Research Association)

https://frt.de/en/over-frt/


Faksimile fra FRTs nettside.

 

BIV

er den tyske føderale foreningen for fasilitets­tjenester og omfatter over 2500 medlems­bedrifter.

BIV = Bundes­innungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (German Federal Trade Association of Contract Cleaners).

https://www.die-gebaeudedienstleister.de/en/


Faksimile fra BIVs nettside.

 

Denne moppen er nyvasket (etter termisk metode, dvs. over 85 grader i 10 minutter) og betraktes av enkelte som «hygienisk ren». Ville du brukt den?
En mopp har kommet rett fra et profesjonelt moppe­vaskeri. Deretter er den vasket på nytt – dette er vannet etter hoved­vask.
Også vaske­maskinen skal rengjøres!
Powered by Labrador CMS