96 prosent fikk økt forståelse av hvor viktig det er å desinfisere ofte-berørte-områder. (Ill.foto: Colourbox)

Opplæring ga færre sykehus­infeksjoner

I en forsknings­studie der systematisk opplæring inngikk, ble 96 prosent grundigere med hånd­hygienen og antall C.diff-infeksjoner gikk ned.

Publisert

Målet for studien var «på en bærekraftig måte å forbedre renholdet av ofte berørte overflater i sykehus gjennom en bred tilnærming til opplæring, reduksjon av hindringer, rengjørings­metoder og holdnings­endringer for dem som jobber med miljø­tjenester».

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Flere ulike typer sykehus

Bak studien sto The Society for Healthcare Epidemiology of America, og den ble utført på tre typer sykehus – to universitets­akutt­sykehus, to lokal­sykehus og ett kvinne & barn-sykehus. Den ble utført på miljø­arbeidere* som jobber i førstelinjen ut mot pasientene.

* Kortversjonen av den engelske rapporten bruker begrepet «environ­mental services workers», uten å definere om renholdet utføres av renholdere eller helse­personell.

Bredt anlagt opplæring

Et opplærings­program på fem moduler ble utviklet, ved å bruke prinsipper fra lærings­teorier for voksne.

Det ble brukt systemer som lot de voksne gi tilbake­meldinger til instruktøren, videoer, demonst­rasjoner, rollespill og grafiske elementer for å illustrere prinsipper rundt smittevern.

Temaene omfattet hånd­hygiene, fore­bygging ved isolering, personlig verneutstyr, rengjørings­instrukser og strategier for å redusere hindringer.

Som en del av studien, skulle det også måles hvorvidt antallet tilfeller av sykehus­påført Clostridium difficile og MRSA endret seg.

Gode resultater

I gjennom­snitt deltok 357 miljøarbeidere i hver modul. 93 prosent rangerte presenta­sjonene som meget gode og 95 mente de var nyttige. 91 prosent var blitt mer komfortable med å bruke personlig verne­utstyr enn før kurset. 96 prosent var grundigere med hånd­hygienen og 96 prosent fikk økt forståelse av hvor viktig det er å desinfisere ofte berørte områder.

Frekvensen på å rengjøre enkeltvise ofte-berørte-flater i rom med pasienter tilstede, økte fra 26 til 62 prosent. Særlig antall sykehus­påførte infeksjoner pga. C.diff gikk betydelig ned.

Kilde: Educating hospital cleaners lowers infections, says study
http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/educating-hospital-cleaners-lowers-infections-says-study

Vitenskapelig rapport (på engelsk, resymé er gratis)
https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/sustained-improvement-in-hospital-cleaning-associated-with-a-novel-education-and-culture-change-program-for-environmental-services-workers/35D0CFDEC267987B5E4E671EAD532B45

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS