Selv om intensjonen bak den nye innstramningen er den aller beste, er vi ikke sikre på om alle arbeidsgivere vil hoppe av glede. (Ill.foto: Colourbox)
Selv om intensjonen bak den nye innstramningen er den aller beste, er vi ikke sikre på om alle arbeidsgivere vil hoppe av glede. (Ill.foto: Colourbox)

Byråene kreves for dokumentasjon hvert tredje år

Fra januar 2019 må godkjente renholds­virksomheter hvert tredje år sende inn utvidet dokumentasjon på at de fortsatt fyller kravene til godkjenning.

Publisert

Det er Arbeidstilsynet som melder dette. Alle virksomheter som tilbyr renholds­tjenester skal som kjent være godkjent av Arbeids­tilsynet, og det er ulovlig å selge renholds­tjenester uten offentlig godkjenning.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Godkjente virksomheter skal innen 31. januar hvert år sende melding til Arbeids­tilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning. Nytt fra og med i år er at de nå hvert tredje år må sende inn en utvidet årlig melding. Det vil si at de må sende dokumentasjon som viser at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning etter §5, Vilkår for godkjenning, i Forskrift om offentlig godkjenning av renholds­virksomheter og om kjøp av renholds­tjenester.

Virksomheten får brev fra Arbeids­tilsynet om når årlig melding skal sendes inn og med mer informasjon. Virksomheter som ikke sender inn «Årlig melding» kan miste godkjenningen. Årlig melding sendes via altinn.no.

Mer informasjon om årlig melding og hvilken dokumentasjon som skal sendes inn: Godkjenningsordning for renholdsvirksomheter

Kilde: Krav om utvidet årlig melding for renholdsvirksomheter, https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/krav-om-utvidet-arlig-melding-for-renholdsvirksomheter/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS