Sliter­ordningen gir mulighet for en ekstra ytelse til de som starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeids­inntekt ved siden av. (Ill.foto: Colourbox)

Sliter­ordningen er i gang

Sliter­ordningen er en ordning som er spesielt rettet mot de som ikke har mulighet til å stå lengre i jobb.

Publisert

LO/YS og NHO avtalte i lønns­oppgjøret 2018 at det skal etableres en sliter­ordning som skal utbetale en ekstra ytelse (slitertillegg) til de som starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeids­inntekt ved siden av. Ordningen omfatter de overenskomst­områder som i dag er omfattet av Sluttvederlags­ordningen. En tilsvarende ordning er etablert innenfor Spekters tariff­områder.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Nå er ordningen etablert. Utbetalingene vil starte i løpet av høsten og Felles­ordningen for AFP er klare til å ta imot søknader etter sommeren. 1957-kullet, som kan starte uttak i 2019, vil kunne søke tilbake i tid.

Kilde: Etablering av Sliterordningen, https://arbeidsmandsforbundet.no/etablering-av-sliterordningen/

Mer om ordningen & betingelser: Sliterordningen, https://www.afp.no/sliterordningen

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS