Mange arbeids­givere tror man er på høyden rundt de 40, men mener det fortsatt er god produktivitet blant 50- og 60-åringer. (Ill.foto: Colourbox)

Arbeids­givere tror 40-åringer er mest produktive

Ansattes produktivitet er høyest rundt 40. Og en 60-åring er i snitt noe mer produktiv enn en 30-åring. Det oppgir 1400 arbeids­givere.

Publisert

I en rapport fremkommer det også at mange arbeids­givere har feilaktige fore­stillinger om kostnadene ved å ansette eldre arbeids­takere.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Undersøkelsen er utført av det svenske Institutet för arbets­marknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU), som har spurt rekrutterings­ansvarlige på arbeids­plasser med mer enn 50 ansatte.

Rekruttererne svarer at personer i 20-årsalderen har lavest produktivitet, men at den øker fram mot ca. 40. Deretter avtar den, spesielt mellom 50 og 60. Personer i 60-årsalderen oppleves likevel som noe mer produktive enn personer i 30-årsalderen.

Samtidig opplever mange rekrutterere at personal­kostnader, f.eks. lønn og pensjon, stiger med alderen. Der er de litt mer positive til å ansatte 30-åringer enn 60-åringer.

Men at kostnadene for tjeneste­pensjon øker mer alder, tross samme lønn, stemmer ikke ifølge forskerne bak rapporten. Det er først og fremst lønns­nivået som kan gjøre det dyrere å ansette eldre.

Kilde: Arbetsgivare tror att 40-åringar är mest produktiva på jobbet
http://www.duochjobbet.se/nyhet/arbetsgivare-tror-att-40-aringar-ar-mest-produktiva/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS