Hjelp til flyttevask og rengjøring i hjemmet var det folk flest benyttet RUT-fradrag til. (Ill.foto etter Colourbox)

Svenskene nærmere seg 1 million RUT-brukere

Sluttsummen for 2018 ble at drøyt 965 000 personer anvendte RUT-avdraget i Sverige, over 73 000 flere enn i 2017.

Publisert

Svenskenes sammen­lagte RUT-fradrag for 2018 endte på SEK 5,06 milliader, en økning på 9,1 prosent fra fore­gående år, melder det svenske renholds­bladet Rent.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I følge nettstedet offerta.se var dette de fem mest etter­spurte RUT-tjenestene i 2018:

  1. Flyttevask
  2. Rengjøring i hjemmet
  3. Flyttehjelp
  4. Vinduspuss
  5. Trefelling og hagepleie

I den svenske regjeringens vårbudsjett, som ble presentert for et par uker siden, foreslås det en dobling av taket for RUT-fradrag. I så fall vil grensen bli forhøyet fra SEK 25 000 til 50 000 pr. person. pr. beskatningsår fra 1. juli 2019.

Kilder:

965 000 Rut-användare 2018, https://www.cleannet.se/article/view/657246/965_000_rutanvandare_2018

Rekordår för rutavdraget – det vill svenskarna ha hjälp med i hemmet, http://www.mynewsdesk.com/se/offerta-se/pressreleases/rekordaar-foer-rutavdraget-det-vill-svenskarna-ha-hjaelp-med-i-hemmet-2860876

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Fakta

RUT er en forkortelse for Rengöring, Underhåll og Tvätt.

RUT-fradraget gis for hus­hold­nings­nære tjenester. Fradraget har en maks-grense pr. år og utgjør en bestemt prosent­sats av tjeneste­tilbyderens arbeids­kostnad.

Fradraget skal allerede være trukket fra når tjeneste­tilbyderen sender faktura til kunden, og det betales senere til tjeneste­tilbyderen av Skatteverket.

Powered by Labrador CMS