Fra 1/5-19 øker fra kr 181,43 til 187,66 for renholdere med 0-2 års ansiennitet, og som omfattes av avtale 10 hos NHO Service og Handel.
Fra 1/5-19 øker fra kr 181,43 til 187,66 for renholdere med 0-2 års ansiennitet, og som omfattes av avtale 10 hos NHO Service og Handel.

Lønns­hopp for renholdere: kr 187,66

Arbeids­givere som følger Renholds­overens­komsten må fra 1/4-19 lønne minst kr 185,93, og fra 1/5-19 minst kr 187,66 pr. time, opp fra 181,43.

Publisert

Lønns­regulering som følger av tariff­oppgjøret 2019 for renholds­bransjen i NHO Service og Handel er som følger:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Med virkning fra 1. april 2019 gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr. time og et lavtlønns­tillegg på kr 2,- pr. time. Til sammen kr. 4,50.

Med virkning fra 1. mai 2019 gis også et garanti­tillegg på kr. 1,73 pr. time.

Det medfører at overens­komstens nye lønns­satser fra 1. mai 2019 blir som følger:

Under 18 år: kr 139,62

0-2 års ansiennitet: kr 187,66 (var 181,43 fram til 1/4-19)

2-4 års ansiennitet: kr 191,03

4-10 års ansiennitet: kr 197,76

over 10 års ansiennitet: kr 201,61

Lærlinger under Reform 94:

1. læreår: kr 101,77

2. læreår: kr 101,77

Arbeids­takere som sluttet i bedriften før 23. april 2019 har ikke krav på lønns­forhøyelse.

Fulle detaljer hos NHO Service og Handel på linken under.

Kilde: Resultatet av oppgjøret 2019, https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/oppgjoret-2019/2019/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS