Haben Weldeamanuel (bildet) er én av dem som holder i trådene for de selvkjørende transport­robotene ved Karolinska Universitets­sjukhuset. (Foto: Coor)

Venn med 30 roboter

De kan jobbe 20 timer i strekk, transportere 3,5 tonn vask, og er til god hjelp for renholderne som slipper å flytte godstraller manuelt.

Publisert

Pasientene ser sjelden robotene, men nede i kulvertene under Karolinska Universitets­sjukhuset beveger mennesker og roboter seg side om side, skriver FM-selskapet Coor i en presse­melding.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– De er vår hjelp i alt. Dette sykehuset har et areal på 330 000 kvadrat­meter. Vognene er tunge å flytte på, selv når de er tomme. Så det hadde vært en stor belastning for personalet å utføre alle transporter, sier Haben Weldeamanuel, som er robot­tekniker og jobber med logistikk i Coor.

Selvkjørende maskiner

Basen for logistikken finnes i teknikk­bygningen, der robotene automatisk henter gods­vogner som skal inn til sykehuset. Robotene bruker egne heiser og setter fra seg lasten på rett sted i rett etasje, før de drar ned igjen i kulvertene under sykehuset.

Tilsvarende roboter i drift ved Sykehuset Østfold Kalnes (arkivfoto: teh).

– I tillegg til at det er effektivt med robotene gjør de at infeksjons­risikoen for pasientene minsker. Uten dem hadde det blitt mye mer bevegelse på avdelingene, forklarer han.

Sparer kroppen for mye

I løpet av et døgn skjer det opptil 1600 transporter med lege­midler, personal­klær, forbruks­materiell og mat. Haben og kollegene hans sørger for at alt fungerer.

– For meg var det teknologien og visjonen med prosjektet som lokket. Det finnes en 40-årsplan. Dessuten elsker jeg logistikk og dette er jo logistikk i verdens­klasse, forklarer Haben. Men han har også en personlig relasjon til sykehus­miljøet.

– Da jeg var liten, ble jeg plutselig syk. Vel fremme på sykehuset var jeg halvt lammet og de la meg inn omgående for borrelia som hadde spredd seg til nervesystemet. Jeg ble på sykehuset i tre måneder, forteller han.

– Derfor søkte jeg meg til Karolinska Universitets­sjukhuset. Jeg ville gjøre en jobb som betyr noe – og nettopp jeg vet jo hvor viktig det er at alt fungerer på et sykehus, sier han.

Kilde: Haben er kollega med 30 roboter, https://www.coor.no/presserom/innsikt/30-roboter/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

OPS-drift i 40 år

Coors oppdrag er å sørge for koordinering, utforming, utvikling og leveranse av flere eiendoms- og arbeids­plass-tjenester til Nya Karolinska Solna (NKS) i Stockholm.

Oppdraget består i å finansiere, konstruere, bygge, drifte og vedlike­holde Nya Karolinska Universitets­sykehus i Solna til og med 2040.

Oppdraget ble tildelt etter offentlig anbuds­runde i konkurranse med flere andre service­leverandører. Kontrakten blir drevet som et OPS-prosjekt (Offentlig-Privat-Samarbeid).

Kilde: Coor

Powered by Labrador CMS