Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, syssel­mann Kjerstin Askholt og arbeids- og sosial­minister Anniken Hauglie. Foto: ASD

Svalbard skal ikke bli et fristed for useriøse

– Vi ønsker et bære­kraftig reiseliv og at ansatte på Svalbard har trygge jobber. Svalbard skal ikke bli et fristed for useriøse aktører, sier arbeids- og sosial­minister Anniken Hauglie.

Publisert

Veksten i reiseliv på Svalbard har i perioden 2004-2017 økt med over 1000 prosent. Det er mer enn dobbelt så mye som det beste fylket på fastlandet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Økt aktivitet i flere bransjer på Svalbard må ikke føre til dårlig arbeids­miljø. Stor vekst gir noen utslag som gjør at myndig­hetene må følge ekstra nøye med, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeids­tilsynet.

Arbeids­ministeren og direktøren for Arbeids­tilsynet var i forrige uke på Svalbard for å sette søkelyset mot flere utviklings­trekk som kan kan ha betydning for arbeids­miljøet:

  • Blant de cirka 350 virksom­heter som er registrert på Svalbard, er det flere som jobber tids­avgrenset. Dermed er det vanskeligere å ha oversikt over virksom­heter eller antall ansatte.

  • Skatte­etaten har registret en økning i antall enkeltmanns­foretak, flere personer jobber med lav stillings­prosent og at flere jobber frilans.

  • Reiselivet skaper stadig flere årsverk, men samtidig gir det færre norske arbeids­plasser.

  • Mange opererer spredt geo­grafisk, er på mange ulike steder, har ingen faste steder hvor man kan møte dem og er adskilt fra et hoved­kontor.

  • Aktører er ofte registrert med flere foretak eller sam­arbeider med flere.

Torsdag arrangerte Arbeids­tilsynet sammen med Syssel­mannen og Skatte­etaten det første veilednings­seminaret for reiselivs­næringen på Svalbard.

Mange tips

Arbeids­tilsynet får mange tips om virksom­heter på Svalbard. Det er et viktig grunnlag for tilsyns­virksomheten på øygruppen. Etaten får spesielt tips om utfordringer når det gjelder arbeidstid, helse-, miljø og sikkerhet (HMS), boforhold og manglende lønn.

Tiltak

– Arbeids­tilsynet ser en vekst på parametere som vi vet av erfaring kan gi utfordringer for arbeids­miljøet. Det er økt innslag av uten­landsk arbeids­kraft med annen kultur­bakgrunn og språk, kortere arbeids­perioder og løsere tilknytnings­former i arbeids­livet. Vi har ikke sett negative effekter så langt, men det er viktig at Arbeids­tilsynet nå trapper opp innsatsen og endrer arbeids­former for å møte dette, sier Trude Vollheim.
– Arbeids­tilsynet vil nå først starte med veiledning til nærings­livet og til den enkelte virksomhet. Senere vil Arbeids­tilsynet komme tilbake på tilsyn, forklarer hun.

Arbeids­tilsynet har en svartjeneste som veileder på flere språk, noe som gjør det enkelt for publikum med uten­landsk opprinnelse. Målet er gjennom veiledning å bidra til virksom­hetenes forebyggende HMS-arbeid.

Kilde: – Svalbard skal ikke bli et fristed for useriøse aktører, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-svalbard-skal-ikke-bli-et-fristed-for-useriose-aktorer/id2643051/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Givende å drive rengjørings­bedrift på Svalbard

I det kommende Renholdsnytt nr. 2/2019 kan du lese vårt portrett av Gustav Halsvik. Han er stolt over å lede ISS' avdeling i Longyearbyen, men uttrykker også bekymring for hvordan det generelt kan være å jobbe i service­bransjen på Svalbard.

I Longyearbyen er det for eksempel ikke allmenn­gjort lønn for renholdere, og svært få av de selskapene som tilbyr rengjørings­tjenester er registrert i Norge.

Powered by Labrador CMS